tarcza 7.0-umorzenie-dotacja
fot. Pixabay
Od 1 lutego 2021 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 tzw. Tarcza 7.0. W związku z tym ruszyła także możliwość składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS lub uzyskanie świadczenia postojowego. Sprawdź czy załapiesz się na pomoc!

 

Już od niedawna przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Tym razem pojawia się możliwość skorzystania z Tarczy 7.0., która pozwala skorzystać ze świadczenia postojowego, dofinansowania wynagrodzeń, dodatkowych dotacji na pokrycie bieżących kosztów swojej działalności czy zwolnienia z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 lub styczeń 2021.

 

Formy pomocy przewidziane w rozporządzeniu:
  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • ponowne świadczenie postojowe,
  • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
  • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

Należy zaznaczyć, że po raz kolejny Tarcza nie dotyczy każdego. Rozwiązania te są przeznaczone dla ściśle określonych grup podmiotów.

tarcza7.0.-postojowe-zus
fot. Pixabay

Dla kogo jest Tarcza 7.0.?

Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i styczeń przysługuje działalnościom oznaczonym następującymi kodami PKD:

49.32.Z, działalność taksówek osobowych
49.39.Z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
52.23.Z, działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z, hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z, obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z, pola kempingowe
56.10.A, restauracje
56.10.B, ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z, przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z, pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z, przygotowanie i podawanie napojów
59.11.Z, produkcja filmów, nagrań wideo
59.12.Z, działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami TV
59.13.Z, działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów TV
59.14.Z, działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z, działalność fotograficzna
77.21.Z, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A, działalność agentów turystycznych
79.12.Z, działalność organizatorów turystyki
79.90.A, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C, pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z, organizacja targów i kongresów
85.51.Z, pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z, pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z, pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A, nauka języków obcych
85.59.B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji
86.10.Z, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D działalność paramedyczna
90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z działalność muzeów
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu
93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Zwolnienie ze składek ZUS jedynie za styczeń oraz jednorazowa wypłata świadczenia postojowego przysługuje działalnościom oznaczonym następującymi kodami PKD:

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Komu przysługuje 5 tysięcy złotych?

Jednorazowa dotacja 5.000,00 zł przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Na co przeznaczona jest ta dotacja?

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do wysokości 5.000 zł i można ją otrzymać jednorazowo.
Przyznanie tej dotacji jest niezależne od dotacji przyznawanych na podstawie Tarczy 6.0. Dotacja jest bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od jej uzyskania.

Jakie warunki trzeba spełniać?

  • zgłoszenie jako płatnik składek przed 1 listopada 2020,
  • spadek przychodów z działalności przynajmniej o 40% w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku,
  • złożenie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za: styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń, oraz grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego oba miesiące.

Termin składania

Termin składania wniosków mija 31 marca 2021 roku, więc dla swojego dobra pospiesz się z dokonaniem formalności!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here