działalność nierejestrowana bezrobotna
fot. Pixabay

W poprzednim artykule Działalność nierejestrowana jako próba Twojego biznesu opisywaliśmy, że działalność bez rejestracji jest wspaniałą możliwością wypróbowania swojego biznesu bez wkładania dużych środków oraz bez ryzyka. A co jeśli posiadasz status osoby bezrobotnej i chcesz sprawdzić czy własna działalność gospodarcza to coś dla Ciebie? Czy możesz to zrobić nie tracąc statusu bezrobotnego?

Zacznijmy od wytłumaczenia czym jest działalność nierejestrowana, a kim osoba bezrobotna

Według prawa, działalność nierejestrowana to firma, która nie może uzyskiwać przychodu większego niż połowa płacy minimalnej. W 2021 r. jest to 1400 zł.

Kim w takim razie jest osoba bezrobotna? Według kodeksu, miesięcznie nie uzyskuje przychodu większego niż połowa minimalnej płacy krajowej w danym roku. Świetnie się to zbiega zatem z maksymalnym zarobkiem, który można osiągnąć w ramach działalności nierejestrowanej.

Warunkiem zachowania statusu osoby bezrobotnej jest jednak spełnienie kilku istotnych warunków.

nierejestrowana nieewidenjonowana przychód bezrobotny
fot. Pixabay

Warunki do spełnienia, by prowadzić działalność jako osoba bezrobotna

Gotowość do podjęcia zatrudnienia

Rejestrując się w Urzędzie Pracy, osoba bezrobotna musi złożyć jedynie oświadczenie, że jest zdolna i gotowa podjąć zatrudnienie.
Podjęcie działań zarobkowych w ramach działalności nierejestrowanej nie wpływa na tą gotowość do podjęcia zatrudnienia. W takim przypadku nie ma tu konfliktu interesów, pod warunkiem, że osoba ta jest w stanie uczestniczyć w umówionych spotkaniach kontrolnych, wyznaczonych wizytach i odbierać skierowania do pracy.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Statusu osoby bez pracy w urzędzie pracy nie może mieć osoba, która posiada już wpis do ewidencji działalności gospodarczej o prowadzonej działalności. Wyjątkiem może tu być zawieszona działalność gospodarcza. Można tu także wziąć pod uwagę ten czas, gdy nie upłynął jeszcze okres do deklarowanego dnia podjęcia działalności. Rozpoczynając prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, nie można mieć wpisu do CEIDG.

Wysokość zarobków

Już wspominaliśmy na wstępie, przy momencie tłumaczenia pojęć działalności nierejestrowanej oraz osoby bezrobotnej, że czynnik zarobkowy nie stanowi tu problemu, o ile pilnujemy dokładnie limitów.

Zgodnie z przepisami prawa, osoba zarejestrowana jako bezrobotny nie może miesięcznie mieć więcej przychodu niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Przychód to zarobkowanie z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, czy działalność gospodarcza podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W momencie, gdy nieroztropnie przekroczy się przychód z działalności nierejestrowanej konsekwencje będą przykre. Nastąpi natychmiastowe wyrejestrowanie osoby bezrobotnej z bazy urzędu z powodu przekroczenia połowy minimalnego wynagrodzenia, a także natychmiastowa konieczność wpisania się do ewidencji działalności, ponieważ działalność ta staje się działalnością gospodarczą już w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu.

Trzeba bardzo ostrożnie postępować, aby nie przekroczyć ustalonych wartości.

Czy osoba bezrobotna prowadząca działalność nierejestrowaną może dodatkowo pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Doskonale kombinujesz myśląc o tym czy możesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i prowadzić działalność bez rejestracji równocześnie. Szybko odpowiadając na to pytanie – tak, możesz.

Prawo do zasiłku bezrobotny traci w przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej. Mówimy tutaj o chwili kiedy jego przychód z tytułu działalności nierejestrowanej przekroczy ustalony próg połowy płacy minimalnej. Musi on wtedy zarejestrować swoją działalność gospodarczą, albo gdy podejmie pracę zarobkową.

Jak widzisz, dość prosto jest interpretować prawo zgodnie z przepisami i prowadzić działalność nierejestrowaną jako osoba bezrobotna. Musisz wziąć pod uwagę kilka prostych aspektów i już możesz zacząć działać. Powodzenia!

Sprawdź także: Jak zdobyć dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?
Freelancing – co to jest i jak zacząć?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here