działalność nierejestrowana
fot. Pixabay

Opisywaliśmy już jakie są formy rozliczenia jako freelancer oraz kiedy i jak opłaca się założyć działalność gospodarczą osoby fizycznej. Nadeszła pora, by przybliżyć trochę temat działalności nierejestrowanej, a więc takiej, która nie będzie straszyć Cię swoimi kosztami już na samym wstępie. Zaczynajmy!

Własna działalność freelancera – dlaczego warto
Rozliczenie freelancera bez działalności gospodarczej. Metody i haki 2021

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to taka firma, zakładana najczęściej na próbę. Dzięki temu, można przetestować swój pomysł na biznes, bez wkładania dużych środków. Jeśli pomysł okaże się sukcesem można założyć firmę. Jeżeli jednak działalność nie spotka się z dobrym odbiorem na rynku albo uznasz, że działania są nieopłacalne, możesz po prostu przestać działać.

Jakie warunki trzeba spełnić, by prowadzić działalność nierejestrowaną?

Pierwszym warunkiem założenia działalności nierejestrowanej są osiągane dochody. Dochód to całkowity przychód odejmując od niego koszty działalności. Obecnie, dochody które możesz osiągnąć i nie rejestrować swojej firmy, wynoszą 1400 zł (stan na dzień 15.02.2021). Wysokość tego progu uzależniona jest od płacy minimalnej, która aktualnie wynosi 2800 zł.

Drugim warunkiem jest czas. Żeby prowadzić własną działalność nierejestrowaną osoby fizycznej, nie można w okresie poprzedzających 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej, a więc po prostu nie można mieć firmy. Mówimy tu zatem o osobach zatrudnionych lub bezrobotnych.

Czy bezrobotny może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Jak rozliczać działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana jest objęta podatkiem dochodowym, tak samo jak dochód dokumentowany na działalności rejestrowanej. Wysokość tego dochodu ustala się na podstawie tzw. skali podatkowej i wynosi on 18% lub 32%.
Podatek trzeba rozliczyć na zeznaniu PIT 36, w części „Inne źródła”.

O tym jak i do kiedy rozliczać PIT przeczytasz: Do kiedy trzeba rozliczyć PIT 2021 za rok 2020?

Aby była możliwość obliczenia dochodu (a na jego podstawie podatku), należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży oraz ewidencję kosztów. Koszty powinny być udokumentowane fakturami.

Korzystając z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej nie jest się zobowiązanym do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że nie ma wymogu rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co jest dobrą informacją dla osób, które mogą skorzystać z innej formy ubezpieczenia, ponieważ generuje to ogromne oszczędności.

VAT czy nie VAT?

Przepisy dotyczące VAT, czyli podatku od towarów i usług (VAT) są takie same zarówno dla działalności gospodarczej rejestrowanej jak i nierejestrowanej.

Jeśli jesteś płatnikiem VAT, dokumentujesz sprzedaż fakturami z doliczonym podatkiem VAT. Jeśli nie jesteś płatnikiem VAT to swoją sprzedaż możesz dokumentować po prostu fakturami bez podatku lub rachunkami.

W przypadku działalności nierejestrowanej można także skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Jest to możliwe, jeżeli w danym roku podatkowym obroty z działalności nie będą wyższe niż 200.000 zł, co oczywiście w przypadku działalności nierejestrowanej jest absolutnym limitem nie do przekroczenia (przypominamy: dochód max 1400 zł na miesiąc)

Jak dokumentować swoje przychody z działalności nierejestrowanej?

Prowadząc działalność nierejestrowaną należy prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży, który powinien zawierać takie elementy jak:

  • liczbę porządkową,
  • numer dokumentu sprzedaży,
  • datę sprzedaży,
  • wartość sprzedaży (kwotę),
  • wartość sprzedaży narastająco.

Ewidencję można również uzupełnić o dane kontrahenta. Można ją prowadzić np. w arkuszu kalkulacyjnym lub po prostu w zeszycie 🙂

działalność nierejestrowana
fot. Pixabay

A co z kasą fiskalną przy działalności nierejestrowanej? Czy muszę ją mieć?

W przypadku sprzedaży Twoich produktów lub usług osobom prywatnym, należy dokumentować sprzedaż na kasie fiskalnej. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z tego obowiązku, gdy nie przekracza się przychodu ponad 200.000 zł. W takim przypadku nie musimy kupować i rejestrować kasy fiskalnej, a wystarczy zwykłe kolekcjonowanie faktur i rachunków. Dokumenty te bez problemu można wystawiać ręcznie w dedykowanych formularzach i arkuszach, bądź elektronicznie w programach do tego przeznaczonych bądź formularzu kalkulacyjnym.

 

Co sądzisz o takiej metodzie sprawdzenia swojego biznesu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here