termin-rozliczeniea-pit
fot. Pixabay

Nieubłaganie zbliża się czas w roku, kiedy musimy rozliczyć się z uzyskanych przychodów.  W tym artykule przedstawiamy szczegółowy terminarz rozliczenia PIT za 2020 rok w 2021. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnego z terminów!

PIT w roku 2021 rozliczamy standardowo za rok ubiegły – 2020. Zazwyczaj czas rozliczeń z fiskusem, to czas dramatów i szukania dokumentów 😉 Przypominamy, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć Ci PIT 11 najpóźniej do dnia 01 marca 2021 roku za rok poprzedzający, czyli rok 2020.

Najłatwiej rozliczyć PIT elektronicznie, co można czynić już od 3 lat i zdecydowanie ułatwia nam to życie.

Przeczytasz o tym także w naszym artykule: Jak sposób rozliczyć PIT 2020/2021?

Terminarz składania dokumentów PIT dla Płatników

Pracodawcy, którzy w 2020 roku zatrudniali osoby fizyczne lub wypłacali im wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku mają obowiązek sporządzić spersonalizowane informacje o wysokości dochodów swoich pracowników. Są to dokumenty oznaczane jako PIT-11 i PIT-R. Przedsiębiorcy muszą także złożyć dodatkowo zbiorcze deklaracje o pobranym podatku. Te deklaracje to PIT-4R oraz PIT-8AR.

Jeżeli przesłane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego deklaracje PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego to nie ma on obowiązku ponownie przesyłać PIT-11.

Wspomniane wyżej dokumenty trzeba obowiązkowo sporządzić i wysłać do urzędu skarbowego do końca stycznia. W tym roku ostatni dzień miesiąca wypada w niedzielę, więc termin przesuwa się na poniedziałek 1 lutego 2021 r. 

Pracownikowi trzeba koniecznie wysłać PIT-11 i PIT-R do końca lutego. Ten termin także ulega przesunięciu w roku 2021, więc realny termin wypada w poniedziałek 1 marca 2021 r.

kiedy-skladac-pit
fot. Pixabay

Jeżeli nie wiesz do końca jakie dokumenty musisz dostarczyć, być może potrzebujesz wsparcia księgowości. Zapoznaj się z naszym artykułem: Prowadzenie księgowości – najważniejsze informacje

Terminarz składania dokumentów PIT dla Podatników

Podatnicy, składają swoje zeznania roczne takie jak PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne deklaracje, w zależności od sytuacji podatkowej.

Termin złożenia karty podatkowej – deklaracja PIT-16A

Podatnicy płacący kartę podatkową, na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają obowiązek po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru. W roku 2021 termin ten wypada w niedzielę, więc zostaje automatycznie przesunięty do 01 lutego 2021 roku.

Termin złożenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych – deklaracja PIT-19A

Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – muszą złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-19A).

W tym roku termin ten przypada także, jak w przypadku PIT-16A, na dzień 01 lutego 2021 roku.

Termin złożenia zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie PIT-28

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do końca lutego 2021 roku.

W tym roku ten dzień także wypada w niedzielę, więc ostateczne deklarację musimy złożyć do poniedziałku 01 marca 2021.

Termin złożenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy, których dochody są opodatkowane według tej ustawy, są zobligowani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Należy zaznaczyć, że zeznania złożone przed 15 dniem lutego uznaje się za złożone w tym dniu. Możesz już śmiało podejść do rozliczenia swoich dochodów!

Powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here