Jak faktoring może pomóc w rozwoju start-upów

Start-upy jako nowo utworzone przedsiębiorstwa, które są jeszcze na etapie poszukiwania odpowiedniego modelu biznesowego, muszą się zmagać z olbrzymim wyzwaniem, jakim jest pozyskiwanie funduszy. Do podstawowych źródeł finansowania startupów należą inwestorzy i fundusze wspierające różnego typu innowacje. Jednakże bardzo dobrym źródłem finansowania może okazać się również faktoring.

Jest on bowiem narzędziem dostępnym dla wszystkich. Ponadto charakteryzuje się wyjątkowo krótkim okresem procesowania oraz szybkim otrzymaniem decyzji.
Jak zatem faktoring pomaga w rozwoju start-upów?

Faktoring frontem do start-upów

Faktoring jest alternatywnym źródłem finansowania dla start-upów, ponieważ nie bazuje na kapitale spółki czy jej zabezpieczeniach. Udostępnia bowiem przedsiębiorcom ich własne już zarobione środki, wypłacając zaliczki przed otrzymaniem płatności od kontrahentów, dla których zostały wystawione faktury.

Ponadto wymagania związane z uzyskaniem faktoringu są znacznie mniej restrykcyjne niż wymagania dotyczące warunków kredytowych. Dodatkowo w przypadku kredytu przeszkodą w jego uzyskaniu jest brak historii kredytowej młodej firmy, a co za tym idzie brak wysokiej oceny w BIK. Poza tym kredyt poprzez wysokie oprocentowanie rat kapitałowych jest często zbyt dużym obciążeniem dla „raczkującego” przedsiębiorstwa.

Faktoring natomiast nie dokonuje oceny wiarygodności przedsiębiorstwa na podstawie historii kredytowej i nie warunkuje pozyskania finansowania odpowiednio długim stażem firmy. Zawarcie umowy na usługi faktoringu jest bowiem możliwe na podstawie wystawianych faktur z odroczonym terminem płatności.

Faktoring wsparciem szybkiego rozwoju

Środki finansowe pozyskane w ramach faktoringu można przeznaczyć zarówno na bieżącą działalność, jak i na inwestycje w zakup koniecznego oprogramowania czy materiałów niezbędnych do produkcji. Faktoring jest zatem rozwiązaniem wspomagającym realizację bieżących zleceń i dającym możliwość przyjmowania ich większej ilości co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie obrotów firmy i jej ogólny rozwój.

Faktoring w budowie wizerunku firmy i zdobywaniu lepszej pozycji negocjacyjnej

Ponieważ faktoring jest usługą, która polega na szybkim uwalnianiu środków finansowych z faktur, wspomagającą tym samym bezproblemowe regulowanie zobowiązań firmy w stosunku do kontrahentów i pracowników przyczynia się do postrzegania przedsiębiorstwa jako firmy rzetelnej i godnej zaufania. Wspiera zatem budowanie długofalowych relacji z partnerami biznesowymi, wpływając jednocześnie na zwiększenie ilości pozyskiwanych zleceń.

Ponadto dzięki pozyskiwanym za pomocą faktoringu środkom finansowym młode przedsiębiorstwo uzyskuje większe możliwości negocjacyjne dotyczące warunków zakupu materiałów czy uzupełnienia zaopatrzenia. Jest to furtka, która otwiera dla nowo powstałego przedsiębiorstwa możliwość konkurowania cenowego.

Faktoring na straży bezpieczeństwa

Kolejną korzyścią wynikającą z faktoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy. Opcję taką udostępnia faktoring pełny. Jest to faktoring należności, w którym firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Rozwiązanie tego typu zabezpiecza młode przedsiębiorstwo przed brakiem otrzymania zapłaty od odbiorców faktur za wykonane usługi lub sprzedany towar.

Konkluzja

Faktoring jest dla start-upów rozwiązaniem niosącym wielokierunkowe korzyści. Zapewnia nie tylko płynność finansową, ale jest też tarczą ochronną przed nieuczciwymi kontrahentami. I dodatkowo wpływa na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa poprzez wywierane wpływu na wizerunek firmy i zwiększenie jej możliwości negocjacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here