analiza finansowa - dotacja unijna
fot. Pixabay

Jak pisaliśmy w Jak napisać biznesplan, żeby otrzymać dotację? analiza finansowa jest szalenie ważną kwestią przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. To właśnie dzięki tej części Twojego biznesplanu dowiesz się czy Twoja działalność będzie rentowna oraz jak rozplanować wydatki i wpływy.

W analizie finansowej należy zawrzeć wszystkie przychody i koszty, związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W przypadku tworzenia analizy finansowej na potrzeby dotacji unijnej na założenie własnej działalności gospodarczej, będą to jedynie planowane, oszacowane koszty i wpływy. Plan finansowy da Ci pogląd, czy i kiedy nakłady się zwrócą i czy taki biznes po prostu będzie się opłacał.

Każdy plan finansowy obejmuje kilka stałych punktów, które opisujemy w dalszej części artykułu.

Jak zabrać się za sporządzanie analizy?

Jeżeli zadajesz sobie to pytanie, to znaczy, że nie odrobiłeś pracy domowej! Po przeczytaniu Jak zdobyć dotacje unijne na rozpoczęcie działalności? będziesz już wiedzieć, że absolutnie obowiązkowe jest zapoznanie się z dokumentami projektowymi. A w nich na 99% znajdziesz gotowy arkusz z analizą finansową, do której będziesz musiał jedynie podstawić swoje wyliczenia i dane.

Większość firm, które zajmują się koordynacją projektów unijnych, przesyła kandydatom swój arkusza kalkulacyjny, na przykład Excel, w którym dokładne formuły są już wpisane i wszystko się prawie samo liczy! Musisz tylko przemyśleć swój plan na biznes i dopasować kwoty.

Przeczytaj jakie punkty prawie na pewno znajdą się w Twojej analizie finansowej.

Plan sprzedaży Twojego produktu lub usługi

Jeżeli zamierzasz otwierać rentowną działalność gospodarczą i pozyskać na nią środki, to musisz w pewnym sensie udowodnić, że Twoja firma będzie uzyskiwać dobre wyniki finansowe.

W tym celu musisz przedstawić plan sprzedaży dla poszczególnych okresów czasu – czasami jest to plan miesięczny, czasami kwartalny, a najczęściej roczny. W tym planie należy zawrzeć wielkość planowanej sprzedaży określoną w ilości i wartości finansowej. Musisz także wykazać przyrost sprzedaży w kolejnych okresach rozliczeniowych.

plan sprzedaży - analiza finansowa
fot. Pixabay

Planowane wydatki i inwestycje

Ta część analizy finansowej określa wydatki długoterminowe, średnioterminowe oraz krótkoterminowe oraz wymagane na nie zasoby finansowe (wkład własny, pożyczki, dotacje).

Wydatki te mogą dotyczyć między innymi zakupy firmowe, reklamę, wynagrodzenia pracowników, czynsz czy najem, gaz, ogrzewanie, raty kredytów i inne podobne. Przy określaniu wydatków dodatkowo dokonuje się ich podziału na mniejsze grupy oraz uzasadnia się je.

Bilans, czyli aktywa i pasywa

Bilans to po prostu zestawienie tego co już masz i z czego możesz korzystać w ramach działalności gospodarczej. Dokument jest obrazem sytuacji finansowej w danym momencie. Bilans jest zazwyczaj podzielony na aktywa i pasywa. A czym one są?

Aktywa

Aktywa firmy to aktualnie posiadane zasoby firmy. Mogą to być na przykład środki pieniężne, maszyny i urządzenia, lokale.

Pasywa

Pasywa to nic innego niż źródła z których możesz pozyskiwać pieniądze. Mogą to być na przykład kredyty, pożyczki czy kapitał własny.

analiza finansowa - dotacja na działalność
fot. Pixabay

Cash-flow, brzmi fajnie, ale nie jest takie proste

Cash-flow po polsku to plan przepływów pieniężnych. Mówiąc prościej to zestawienie wpływów i wydatków gotówkowych, czyli przepływów pieniężnych netto. Zazwyczaj ujmowane jest w układzie miesięcznym lub kwartalnym na najbliższe lata prowadzenia Twojej działalności gospodarczej.

Celem tworzenia cash-flow jest wyjaśnienie źródeł zwiększenia lub zmniejszenia kwot i wartości środków zawartych w bilansie oraz stwierdzenie ile pieniędzy i kiedy firma będzie potrzebowała.

Przychody i koszty, a więc rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to część analizy finansowej, gdzie przedstawia się wszystkie planowane przychody działalności i koszty, pośrednie i bezpośrednie, które firma będzie musiała ponieść.

Celem tej części analizy jest pokazanie zdolności Twoich i Twojej firmy do przynoszenia zysków i samofinansowania. W przypadku składania wniosku o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, musisz pamiętać, że powinieneś w analizie wykazać rosnący przychód oraz realne kwoty kosztów. Dokonaj solidnej analizy przed wypełnieniem tego punktu planu!

Sprawdź także: Jak napisać biznesplan, żeby otrzymać dotację?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here