Teoria racjonalności ekonomicznej, a jednostka i grupa

Ekonomiści wskazują na to, że podejmując świadome działania, zmierzające w kierunku, zaspokojenia odczuwanych przez siebie chęci, nasze postępowanie powinno być samodzielne. Według specjalistów, sterowalność z zewnątrz, nie powinna mieć na nie zasadniczego wpływu. Do dziś dnia racja, przywoływana przez takich teoretyków racjonalizmu ekonomicznego, jak Ludwig von Mises, nie doczekała się jednak, swojego jednoznacznego dowodu oraz potwierdzenia. Badacze uzasadniają, że nie istnieje sposób, który mógłby jasno udowodnić, że sterowalność zewnętrzna nie ma wpływu na nasze świadome chęci i działania, jakie podejmujemy w celu ich zaspokojenia.

RACJONALIZM, A POSTĘPOWANIE JEDNOSTKI.

Stanowiąc tzw. jednostkę ludzką, działamy samodzielnie, ale nie oznacza to wcale, że grupa społeczna, której jesteśmy częścią, nie ma na nas żadnego wpływu. Wpływ ten, nie oznacza sterowalności zewnętrznej w sposób dosłowny, nie mniej, na pewno wiąże się z występującymi w niej mechanizmami i zasadami dla niej charakterystycznymi. Ekonomia, traktuje pojęcia wspólne również dla innych nauk społecznych, dość specyficznie i należy mieć to na uwadze, chcąc lepiej zrozumieć to, czym się zajmuje. Podobnie jak socjologia, ekonomia definitywnie rozdziela i odróżnia jednostkę od grupy, podkreślając w ten sposób jej indywidualizm i ogromne znaczenie. Będąc jednostką, nie powinniśmy rozumieć tego tak, że jesteśmy traktowani jedynie jako liczba lub obiekt wrażliwy na oferowane mu usługi. Marketing, stanowiąc ważne narzędzie ekonomii, niejednokrotnie musiał się zmierzyć ze złą opinią skierowaną w swoją stronę, wynikającą z niewiedzy ludzi i konsumentów, na temat jego pojęć. Ich pozytywną interpretację i opis strategii skutecznych działań, znajdziemy na stronie https://efectownia.pl/. Jednostka, nie jest tym samym czym jest i może być grupa. Te dwie osobne kategorie łączy ze sobą szereg zagadnień, lecz wynikające z ich cech typowych różnice, powinny być dla każdego z nas dość łatwe do rozpoznania.

JEDNOSTKA I JEJ NIEPODWAŻALNE ZNACZENIE. 

Pojedynczy człowiek, ma chęci i pragnienia, dąży do satysfakcji z podejmowanych przez siebie działań i chęci czerpania z nich zysku. Zyskiem, jak państwo zapewne wiecie, nie zawsze w rzeczywistości są pieniądze, choć jak najbardziej prawidłowo, są właśnie z nim, kojarzone. Dążąc do zaspokojenia swych chęci i pragnień, jednostka poszukuje środków oraz sposobów, które mogą jej to ułatwić i umożliwić. Tak to postrzega, teoria racjonalizmu ekonomicznego. Działania pojedynczego człowieka, wymierzone w cel, jakim jest zmiana zaistniałego stanu rzeczy, powinny być traktowane z szacunkiem, ponieważ będąc wyposażeni w tzw. wolną wolę, równie dobrze, moglibyśmy nie podejmować się żadnych czynności i nic nie robić. Jednak, to poszczególne działania, których się zwykle podejmujemy, składają się bezpośrednio na funkcjonowanie oraz czynności grupy. W przejrzysty sposób może to obrazować wspólny dla wielu osób, ten sam system wartości.  Dzieje się tak pomimo tego, iż jest on rodzajem, wewnętrznie łączących nas norm moralnych i etycznych. Wspólny dla grup ludzi system wartości, buduje jednak pomiędzy nimi, platformę łączności, polegającą na zrozumieniu i akceptowaniu, tych samych zasad postępowania. Czy może mieć to znaczenie w marketingu internetowym i odnosić swój skutek dla prowadzonej przez nas firmy? Wydaje się, że jak najbardziej, czego dowiemy się na stronie https://efectownia.pl/. W podobny sposób do wspólnego systemu wartości, działania zasady organizacji, wspólnych wartości społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here