OHSAS 18001

Wiele polskich przedsiębiorstw rozważa możliwość wdrożenia systemu jakości określanego jako OHSAS 18001. jest to międzynarodowy system jakości, będący odpowiednikiem polskiej normy PN 18001. Są to normy niemal identyczne pod kątem prawnym, a ich wdrożenie przynosi podobne rezultaty. Obecnie, OHSAS został zastąpiony przez normę ISO 45001, która jest rozwinięciem i uzupełnieniem podstawowego standardu jakości. Firmy, które posiadały do tej pory certyfikat OHSAS 18001 stają niekiedy przed koniecznością przejścia na nowy standard ISO 45001. 

OHSAS 18001 – ISO 45001. Najważniejsze korzyści z wdrożenia

Wdrożenie OHSAS 18001 (zastąpionego następnie przez ISO 45001) jest wyborem wartym rozważenia w przypadku wielu polskich firm. Przede wszystkim – jest to norma wymagana do prowadzenia międzynarodowego handlu w sposób bezpieczny i zaufany. Jedynie sygnując swoje produkty oraz usługi odpowiednimi certyfikatami norm masz pewność, że uda Ci się znaleźć klientów. Posiadanie odpowiednich certyfikatów to także wymóg stawiany przez zagranicznych partnerów, którzy pragną w ten sposób zabezpieczyć się przed zakupem słabej jakości dóbr. 

Jakich korzyści możesz się spodziewać po certyfikacie OHSAS 18001 – ISO 45001? Przede wszystkim będziesz miał możliwość uczestnictwa w przetargach i kontraktach międzynarodowych. Będziesz mógł zachęcać akcjonariuszy z całego świata do inwestycji w swoją firmę (standard OHSAS 18001 – ISO 45001 ma związek ze zrównoważonym rozwojem społecznym) wykazując zaangażowanie w realizację celów ONZ. 

Standardy OHSAS 18001 – ISO 45001 nie pozostają też bez wpływu na jakość i przebieg procesu pracy w Twoim przedsiębiorstwie. Po ich wdrożeniu poprawie ulegnie także samopoczucie oraz zadowolenie z pracy osób zatrudnionych w Twoim zakładzie. Przełoży się to na wzrost reputacji oraz zminimalizowanie problemów występujących na co dzień. 

Wdrożenie normy OHSAS 18001 – ISO 45001 i uzyskanie certyfikatu 

Do wdrożenia systemu norm OHSAS 18001 – ISO 45001 konieczne jest określenie bezpośredniego otoczenia, w którym funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo. Kontekst organizacji, zainteresowane nią strony, potencjalni odbiorcy – to czynniki o kluczowym wpływie na przebieg procesów wdrożeniowych. Na kolejnym etapie określa się procesy w obszarze BHP oraz dokonuje identyfikacji ryzyka i szans. Na tej podstawie opracowywana jest dokumentacja systemu jakości, w której określone zostaną najważniejsze procedury procesowe i systemowe, które należy przeprowadzić.

Do pozostałych istotnych etapów wdrożeniowych należy zaznajomienie wszystkich pracowników z wprowadzonym systemem, jego regulacjami oraz zadaniami do wykonania. Po wprowadzeniu wszystkich procedur oraz szczegółowych instrukcji dokonuje się weryfikacji systemu OHSAS 18001 – ISO 45001 poprzez przeprowadzenie specjalistycznego audytu. Może go przeprowadzić firma konsultingowa, z której pomocy korzystasz. Audyt wewnętrzny powinien być zgodny z wymogami dedykowanymi dla konkretnej normy. 

W trakcie audytu mogą zostać stwierdzone potencjalne niezgodności między funkcjonowaniem firmy a systemem norm. Jest to informacja, z której warto skorzystać, by wprowadzić odpowiednie korekty do zaplanowanych procesów oraz działań. Ostatecznym kryterium przyznającym standard OHSAS 18001 – ISO 45001 jest wynik audytu certyfikującego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here