Punkt ksero jako pomysł na niskobudżetowy biznes

Podczas kilku dobrych lat spędzonych na studiach lub innych placówkach edukacyjnych, pewnie nie jeden z was miał styczność z przedsiębiorstwem jakim jest  punkt ksero. Punktów tych w obrębie uniwersytetów jak co najmniej kilka i zazwyczaj gromadzi się przy nich spory ruch. Czy kiedykolwiek myśleliście o otworzeniu takiego przedsiębiorstwa? Jednak, ile tak naprawdę może kosztować założenie takiego biznesu i czy może się on zwrócić? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Zanim założymy punkt ksero

W każdym punkcie ksero istnieje możliwość naruszenia praw autorskich. Szczególnie jeśli chodzi o punkty położone blisko uczelni wyższych. Wynika to z wysokich cen książek, które są zdecydowanie za drogie dla studentów. Oczywiście, z tego powodu, zapotrzebowanie na kopie książek jest bardzo duże. Stanowi to niewątpliwą szanse na zyski dla punktów ksero. Jednak co mówi prawo na temat takich przypadków?

23 paragraf 1 Ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. (…)

2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Tak więc osoba kserująca na własny użytek postępuje zgodnie z prawem. Jednak czy prawo odnosi się do punktów świadczących takie usługi?

20 paragraf 1 Ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych

„Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców, chyba że zwielokrotnienie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.” 

Zgodnie z ustawą punkt ksero może kopiować książki osobom trzecim, jeśli opłaci prowizje na rzecz twórców i wydawców w wysokości 3% wpływów. Jest to oczywiście bardzo pozytywna wiadomość do nas jako przedsiębiorców. Dzięki temu zapisowi możemy kserować książki co będzie bardzo opłacalne.

Otwieramy punkt ksero !

Cel wyceny

Wyceniamy hipotetyczne koszty oraz przychody, założenia oraz prowadzenia punktu ksero znajdującego się na uczelni lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

Założenia

 • Nasza działalność gospodarcza musi znajdować się w okolicach lub na terenie wyższej uczelni.
 • Wynajem jednego pokoju, w którym zmieścimy potrzebny sprzęt, wyniesie 700 zł miesięcznie
 • Otwieramy biznes po najniższych kosztach, tak więc nie kupujemy sprzętu, tylko korzystamy z jego dzierżawy.
 • Prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Nie zatrudniamy pomocników z wyjątkiem miesięcy maj i czerwiec, w których zatrudnimy jedną osobę na umowę zlecenie.
 • Na okres wakacyjny zawieszamy działalność.

Koszty

Zgodnie z założeniami naszego biznesu, nie możemy wydać na starcie dużo pieniędzy. Dlatego skorzystamy z dzierżawy, zarówno sprzętu komputerowego, jak i kserokopiarek. Tabela kosztów powinna wyglądać tak:

Opis Koszt
Zakup artykułów biurowych

600,00 zł

Wynajem lokalu

700,00 zł

Dzierżawa komputera

150,00 zł

Dzierżawa kserokopiarki czarno-białej 0,03 zł /jeden wydruk
Dzierżawa kserokopiarki kolorowej 0,33 zł/ jeden wydruk
Koszty związane uzupełnianiem drobnych akcesoriów

100,00 zł

Koszty pracowników( sezonowe)

500,00 zł

Niewątpliwie najtrudniejszym zadaniem jest wynajem lokalu. Czasem bardzo ciężko znaleźć dobre miejsce do prowadzenia takiej działalności. Nierzadko na uczelniach jest już duża konkurencja, która wypełnia lokalny rynek. My przyjęliśmy, że wynajmiemy mały pokój, za który zapłacimy 700 zł miesięcznie.

Dużo łatwiejszą sprawą jest wynajęcie sprzętu. Zgodnie z cennikami dostępnymi w Internecie, za dwurdzeniowy laptop z systemem Windows 7 oraz dostępnymi programami MS Office zapłacimy 150 zł miesięcznie. Za dwie kserokopiarki (jedna czarno-biała, druga kolorowa) zapłacimy odpowiednio 3 gr za druk czarno-biały i 33gr za druk kolorowy. Niewątpliwym plusem dzierżawy takiego sprzętu jest fakt, że ta firma, która udostępnia go nam, bierze na siebie koszty serwisowania. Zostaje nam jedynie płacić za papier( zazwyczaj 2gr sztuka).

Pozycja „zakup artykułów biurowych” zawiera koszt wszelkich urządzeń biurowych potrzebnych do prowadzenia działalności. Wśród nich powinny się znaleźć: trzy bindownice, meble( stolik i krzesła), tablice korkowe itp.

Przychody

Praca w punkcie ksero związanym z uczelnią wyższą jest tak naprawdę sezonowa. Naturalnie, największe powodzeniem będziemy się cieszyć w okresie sesji. Dodatkowo, dochodowym okresem może być początek roku akademickiego, w którym studenci kserują podręczniki.

Cennik

Opis Cena brutto Koszt Zysk
Kopia czarno-biała

0,11 zł

0,05 zł

0,06 zł

Kopia kolorowa

0,50 zł

0,35 zł

0,15 zł

Druk czarno biały

0,15 zł

0,05 zł

0,10 zł

Druk kolorowy

0,50 zł

0,35 zł

0,15 zł

Bindowanie

3,00 zł

0,50 zł

2,50 zł

Oprawy

10,00 zł

4,00 zł

6,00 zł

Podłączenia pen drive

0,50 zł

0,00 zł

0,50 zł

Koszulki

0,30 zł

0,02 zł

0,28 zł

Teczki

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

 

Jak łatwo zauważyć ceny usług nie należą do najniższych, aczkolwiek przy dobrym miejscu i dobrej dostępności godzinowej nasz punkt ksero powinien generować spory ruch. Dla naszego biznesu przygotowaliśmy poniższą prognozę dotyczącą ilości usług wykonanych(w sztukach):

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kopie Czarno-białe

1500

1300

1200

1300

1600

2500

0

0

1300

1800

1400

1500

Kopie Kolorowe

400

400

400

400

400

400

0

0

400

400

400

400

Druk czarno-biały

6000

4000

4000

5000

10000

12000

0

0

7000

15000

7000

7000

Druk kolorowy

4000

2000

2000

2500

3500

20000

0

0

6000

3500

3000

3500

Bindowanie

30

20

20

20

25

30

0

0

15

50

20

30

Oprawy

20

0

0

0

30

50

0

0

30

30

10

10

Podłączenie pen drive

100

70

70

70

80

600

0

0

40

80

40

40

Koszulki

40

40

40

40

50

70

0

0

50

40

40

40

Teczki

20

15

15

15

20

40

0

0

40

20

20

20

Jak już wcześniej pisaliśmy, największy ruch będzie w miesiącach czerwiec, wrzesień październik, oraz styczeń. W przypadku kopiowania możemy liczyć na miesiące, w których jest sesja. Zazwyczaj to styczeń (1900 stron), czerwiec (2900 stron), maj ze względu na kolokwia (2000 stron) oraz październik, w którym studenci najczęściej kserują podręczniki (2200).

Jeśli chodzi o drukowanie, niekwestionowanym liderem powinien być miesiąc czerwiec(32000 stron) oraz październik (18500 stron). Drukowanie jest szczególnie uzależnione od publikacji prac dyplomowych. To właśnie w kserze drukowana jest zdecydowana większość z nich i jest to jeden z najlepszych zarobków w całym roku. Sprzedaż opraw i bindowania jest skorelowana z drukowaniem prac oraz kopiowaniem podręczników.

Poza drukowaniem i kserowaniem nasze ksero będzie prowadzić sprzedaż detaliczną koszulek i teczek. Dodatkowo, za każde podłączenie dysku przenośnego będziemy naliczać 50gr do rachunku.

Dochody

Poprzez pomnożenie marży z usług z ich ilością, otrzymamy poniższą prognozę dochodów:

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kopie Czarno-białe

90,00 zł

66,00 zł

72,00 zł

66,00 zł

96,00 zł

150,00 zł

78,00 zł

108,00 zł

72,00 zł

90,00 zł

Kopie Kolorowe

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

Druk czarno-biały

600,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

1 200,00 zł

700,00 zł

1 500,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

Druk kolorowy

600,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

375,00 zł

525,00 zł

3 000,00 zł

900,00 zł

525,00 zł

450,00 zł

525,00 zł

Bindowanie

75,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

62,50 zł

75,00 zł

37,50 zł

125,00 zł

50,00 zł

75,00 zł

Oprawy

120,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

180,00 zł

300,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

Podłączenie pen drive

50,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

40,00 zł

300,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Koszulki

11,20 zł

11,20 zł

11,20 zł

11,20 zł

14,00 zł

19,60 zł

14,00 zł

11,20 zł

11,20 zł

11,20 zł

Teczki

10,00 zł

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Suma

1 616,20 zł

929,70 zł

935,70 zł

1 104,70 zł

1 987,50 zł

5 124,60 zł

2 009,50 zł

2 559,20 zł

1 433,20 zł

1 551,20 zł

Zgodnie z powyższą tabelą, dochody naszego przedsiębiorstwa będą bardzo mocno skorelowane z ilością usług przez nas świadczonych. Największe dochody powinniśmy osiągnąć w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień i październik. Są to miesiące, w których udzielamy największą ilość usług.

Rachunek firmy

Najważniejszą rzeczą dla przyszłego przedsiębiorcy jest saldo działalności. Saldo, to umożliwi nam ocenienie, czy zakładanie tego biznesu jest w ogóle opłacalne. Przy szacowaniu tych obliczeń należy zdać sobie sprawę, że koszty, które szacujemy są realne, natomiast przychody są wirtualne i mogą ulec drastycznej zmianie. Porównując potencjalne dochody z kosztami w naszej hipotetycznej prognozie, saldo naszej firmy kształtuje się następująco:

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Stan na początku miesiąca

-600,00 zł

17,71 zł

-30,48 zł

-72,85 zł

48,71 zł

526,59 zł

4 047,45 zł

4 047,45 zł

4 047,45 zł

5 046,66 zł

6 579,09 zł

7 019,29 zł

Wynajem lokalu

-700,00 zł

-700,00 zł

-700,00 zł

-700,00 zł

-700,00 zł

-700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

-700,00 zł

-700,00 zł

-700,00 zł

-700,00 zł

Opłata na sprawy bieżące

-100,00 zł

-100,00 zł

-100,00 zł

-100,00 zł

-100,00 zł

-100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

-100,00 zł

-100,00 zł

-100,00 zł

-100,00 zł

Wynajem komputera

-150,00 zł

-150,00 zł

-150,00 zł

-150,00 zł

-150,00 zł

-150,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

-150,00 zł

-150,00 zł

-150,00 zł

-150,00 zł

Koszt pracowników

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

-500,00 zł

-500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Dochód pomniejszony o koszt praw autorskich

1 567,71 zł

901,81 zł

907,63 zł

1 071,56 zł

1 927,88 zł

4 970,86 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 949,22 zł

2 482,42 zł

1 390,20 zł

1 504,66 zł

Stan na koniec miesiąca

17,71 zł

-30,48 zł

-72,85 zł

48,71 zł

526,59 zł

4 047,45 zł

4 047,45 zł

4 047,45 zł

5 046,66 zł

6 579,09 zł

7 019,29 zł

7 573,96 zł

Jak widać zaczynamy działalność z debetem w wysokości 600 zł. Jest to spowodowane zakupem potrzebnych artykułów biurowych. Do kosztów dodać możemy opłate za wynajem lokalu (700zł), opłate za sprawy bieżące (100zł), wynajem komputera(150zł) oraz koszt pracowników, którzy będą u nas pracować w okresie maj-czerwiec (500zł).Dodatkowymi kosztami firmy będzie dzierżawa sprzętu do drukowania, koszt papieru oraz wszystkich elementów pochodnych sprzedawanych przez nas usług. Jak widać w tabeli, zyski powinny zrekompensować koszty prowadzenia działalności a właściciel powinien wyjść „na plusie” z działalnością. Jednak należy pamiętać, że właściciel jest zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego zależnego od rodzaju opodatkowania oraz opłacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co niewątpliwie zmniejszy zwrot z inwestycji.

Podsumowanie

Własny punk kserograficzny to dobry pomysł na biznes dla osoby, która preferuje spokojną ale nisko płatną pracę. Osoba, która chciałaby założyć taką działalność powinna raczej lubić tą pracę, niż oczekiwać na wysokie zyski. Tak jak w przypadku każdej usługi, kluczem do sukcesu jest lokalizacja. My w przykładowej wycenie, skupiliśmy się na przypadku punktu ksero znajdującego się na uczelni lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Naszymi klientami mieli być głównie studenci, wykładowcy oraz pracownicy administracyjni. Jest to wręcz wymarzone środowisko do tej działalności. W innych warunkach zapewne inaczej kształtowałby się popyt na nasze usługi.

Dodatkowym uproszczeniem jest miejsce działalności. Niezwykle trudno wynająć choćby jeden pokój na terenie uczelni, dlatego firmy często przystępują do przetargów na kilka takich punktów. Oczywiście, jest to bardziej kosztowne ale dzięki temu ksero dąży do maksymalizacji zysków poprzez tworzenie lokalnego monopolu.

Naturalnie, nasza wycena jest tylko przykładowa i należy ją traktować raczej w celach edukacyjnych. Aby sporządzić swój biznesplan należy dostosować nasz przykład do konkretnych warunków, w których chcecie założyć punkt ksero.

3 thoughts on “Punkt ksero jako pomysł na niskobudżetowy biznes

 • Wrzesień 25, 2015 at 9:23 am
  Permalink

  a oplaty ZUS i inne tego typu haracze??

  Reply
 • Listopad 14, 2017 at 3:35 pm
  Permalink

  ładnie naciągnięte statystyki, ciekawe kto wierzy w 6 000 – 10 000. Przecież potencjalny punkt nie byłby jedynym punktem, a wszystko również jest zależne od ilości klientów (w dzisiejszych czasach sporo ludzi ma własne drukarki, notatki zamiast kserować wysyła się zdjęciami np. na tablety/telefony/komputery), więc podane wyżej statystyki spokojnie obciął bym o co najmniej połowę.

  Przykład: Punkt ksero połączony ze sklepem, znajdujący się w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie generuje około 2000 wydruków (w sumie) w miesiącach wrzesień – październik. Jest to jedna z większych uczelni w samym Szczecinie.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *