Franczyza hotelu dla zwierząt „Motylek”

Przedmiot franczyzy

Przedmiotem franczyzy jest usługa polegająca na przetrzymaniu zwierząt w komfortowych warunkach podczas nieobecności ich właścicieli. Franczyza hotelu dla zwierząt  „Motylek” ma dotyczyć głównie psów i kotów, gdyż to właśnie te zwierzęta są najczęściej zostawiane przez właścicieli.

Opis działalności hotelu dla zwierząt

Liczba zwierząt domowych w naszym kraju zwiększa się z roku na rok. Powodem tego może być  potrzeba ludzi (często żyjących w betonowych blokach) do obcowania z naturą. Trend ten ma swoje wady i zalety. Z jednej strony cieszy fakt, że coraz więcej zwierząt ma możliwość znalezienia domu, z drugiej strony coraz więcej z nich, przez decyzje nieodpowiedzialnych ludzi, zostaje porzuconych na pastwę losu lub oddanych do schroniska.

Przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, że osoby te podejmują bardzo pochopne decyzje dotyczące zakupu czworonoga. Zwierzęcy urok nierzadko przekonuje do zakupu osoby, które nie posiadają odpowiedniej ilości czasu na jakiekolwiek zwierze. To właśnie brak czasu jest najczęstszą przyczyną porzuceń czworonogów.

Lato to zdecydowanie najpopularniejszy okres, jeśli chodzi o liczbę porzuceń psów i kotów. Plany wakacyjne zazwyczaj krzyżuje pupil, który staje się swego rodzaju „kulą u nogi” właścicieli. Wielu z nich chętnie wybrałoby się na wypoczynek, ale nie są w stanie zapewnić na ten czas, opieki swojemu zwierzęciu. Decydują się więc na oddanie go do schroniska. Dodatkowo zdecydowana większość hoteli nie wyraża zgody na to by pies bądź kot zamieszkał w ich pokojach. Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie miejsca, gdzie właściciele czworonogów mogliby zostawić je na czas wyjazdu. Oczywiście wiedząc, że ich zwierzętom nic się nie stanie a nad ich zdrowiem będą czuwać specjaliści. Właśnie w ten sposób powstała idea utworzenia sieci franczyzowej hoteli dla czworonogów.

Marka hotelu dla zwierząt

Wszystkie hotele podlegające określonemu w tym dokumencie systemowi franszyzy, mają obowiązek implementacji znaku towarowego, który przedstawia motyla. Znak ten ma się kojarzyć pozytywnie. Jego ciemny kolor świadczy o profesjonalizmie firmy, natomiast sam wizerunek motyla ma świadczyć o bezpieczeństwie i komforcie zwierząt zostawionych w hotelu. Poniżej zostało przedstawione logo firmy:

Przykładowe logo hotelu dla zwierząt
Przykładowe logo hotelu dla zwierząt

Pozyskiwanie klientów

Firma „Motylek” pozyskuje swoich klientów poprzez serwis internetowy, w którym każda osoba zainteresowana zostawieniem swojego czworonoga w hotelu może wyszukać najbliższe punkty oraz zarezerwować miejsce na określony czas i datę. Dodatkowo firma prowadzi duże działania marketingowe polegające na zwiększaniu świadomości marki wśród potencjalnych klientów.

Przykładem tego może być promocja na wszelkiego rodzaju pokazach psów rasowych i giełdach zwierząt. Dodatkowo firma posiada porozumienie z hotelami, które nie pozwalają na noclegi ze zwierzętami. Pracownicy hotelu mają obowiązek poinformować klienta o możliwości zostawienia pupila w najbliższym punkcie „Motylka”. W ten sposób zyskuje zarówno hotel gdyż zwiększa prawdopodobieństwo zdobycia klienta, klient bo może zostawić pupila w dobrych rękach i hotel dla zwierzą z oczywistych względów.

Opis systemu

System „Motylek” sprzedaje prawa do prowadzenia hotelu dla zwierząt pod jego marką. Przy sprzedaży praw dla punktu firma zapewnia ochronę terytorialną, gwarantującą maksymalizację obrotu w danym regionie. Firma nie przewiduje sprzedaży praw na kilka punktów w obrębie 20 km2 . Oznacza to w praktyce, że klient wykupuje od firmy Motylek wyłączność do działania w danym regionie. Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych za taką wyłączność. System ten stwarza pełną ochronę terytorialną uruchamianych przez klienta punktów, jednakże franczyzodawca ma prawo odrzucenia lokalizacji proponowanej przez klienta. Lokalizacja będzie zaakceptowana jedynie po wcześniejszej akceptacji franczyzodawcy. Ma to na celu eliminacje lokalizacji „nietrafionych”, czyli nieefektywnych. Każdorazowo na podstawie informacji o liczbie potencjalnych klientów dokonywana jest przybliżona kalkulacja efektywności inwestycji w danym miejscu (w odniesieniu do konkretnych kosztów uruchomienia oraz prowadzenia punktów). Umowa franczyzowa dotyczy:

• Warunków w jakich zwierzęta mają być przetrzymywane
• Zakup akcesoriów i infrastruktury
• Odpowiedniego żywienia zwierząt
• Zagwarantowanie przez franczyzodawcę partnerskich jednostek weterynaryjnych
• Sposobu szkoleń personelu
• Ilości personelu
• Wyglądu jednostki
• Opłaty franczyzowej.

Wymagania dotyczące franczyzobiorcy

Franczyzodawca wymaga od franczyzobiorcy przeznaczenia co najmniej 400 m2 hali w celu zbudowania min. 10 kojców dla psów oraz 20 klatek dla kotów. Dodatkowo franczyzobiorca jest zobligowany do przeznaczenia min. 600 m2 terenu na budowę min. 10 kojców dla psów na świeżym powietrzu. W każdym kojcu musi się znaleźć osobna buda. W przypadku klatek na koty wymagane jest dostarczenia kuwet, piasku, koców. Dodatkowo wymagane jest używania karm dostarczanych jedynie przez franczyzodawcę. Nie ma wymagań dotyczących wyglądu punktu. Jedynym wymogiem jest posługiwanie się uniformami firmowymi i wykorzystywanie loga franczyzodawcy.

Dostawa towarów

Franczyzobiorca zgodnie z założeniami systemu zobowiązuje się do zakupu konkretnych rodzajów karm, akcesoriów oraz infrastruktury od franczyzodawcy. Infrastruktura instalowana jest u franczyzobiorcy na samym początku działalności. W skład infrastruktury wchodzą:
• Kojce dla zwierząt
• Budy
• Klatki dla kotów

Oprócz infrastruktury franczyzobiorca ma obowiązek zakupu odpowiednich akcesoriów takich jak:
• Kości dla psów
• Misek na picie i jedzenie
• Kuwet
• Koców.

Dostawa akcesoriów co do zasady, ogranicza się do jednorazowego zakupu na początku działalności oraz późniejszego uzupełniania w miarę zużycia. Dostawa karmy odbywa się zgodnie z zamówieniami zazwyczaj raz w miesiącu.

Ogólna charakterystyka potencjalnych franczyzobiorców

Rynek potencjalnych franczyzobiorców systemu to ludzie w przedziale wiekowym 25-40 lat, którzy posiadają doświadczenie w pracy ze zwierzętami bądź też dysponują oszczędnościami w wysokości 60 tys. złotych, szukający dobrego pomysłu na inwestycje. Potencjalni franczyzobiorcy zazwyczaj muszą charakteryzować się zamiłowaniem do zwierząt. Franczyza w systemie „Motylek” umożliwia, im dostęp do niskich cen akcesoriów, jedzenia, infrastruktury dla zwierząt, know-how przedsiębiorstwa, szkoleń z zakresu działalności oraz współpracy z zakładami weterynarii. System ten umożliwia szybkie i efektywne wejście w rynek bez potrzeby poniesienia dużych inwestycji na początku działalności.

Co oferuje się franczyzobiorcom

Franczyzodawcy oferują franczyzobiorcom uczestnictwo w sprawdzonym systemie, w którym franczyzodawca jest zobowiązany do zapewnienia do reklamy punktu wszystkimi możliwymi kanałami marketingowymi, zapewnienia usług weterynaryjnych w najniższych możliwych cenach, zapewnienia za opłatą najlepszej jakości karm, akcesoriów infrastruktury oraz systemu informatycznego.

Prawa i obowiązki z obu stron

 Franczyzobiorca Franczyzodawca
Prawa
Posługiwanie się wizerunkiem i nazwą firmy Wyłączność sprzedaży niezbędnej infrastruktury
Opieki weterynaryjnej Wyłączność sprzedaży akcesoriów
Dostęp do zasobów informatycznych franczyzodawcy Wyłączność Sprzedaży karmy
Uczestnictwo w szkoleniach Pobór 10% przychodów od franczyzobiorców
Zmiany wizerunku firmy (planu reklamowego, akcji promocyjnych, wyglądu brandu)
Obowiązki
Zainstalowania infrastruktury franczyzodawcy Promocji systemu informatycznego służącego do rezerwacji miejsc w hotelach „Motylek”
Zakupu akcesoriów i karmy od franczyzodawcy Dostarczenia niezbędnych materiałów (infrastruktury, akcesoriów i karm dla zwierząt)
Zastosowania planów promocyjnych stosowanych przez franczyzodawcę Prowadzenie akcji marketingowych na terenach znajdujących się nieopodal punktu franczyzy
Noszenie uniformów przez pracowników Zapewnienie taniej opieki weterynaryjnej
Opłata franczyzowa równa 10% przychodów Organizowanie szkoleń

Prognozy finansowe

Koszty wejścia

Zgodnie z założeniami, franczyzobiorca na starcie powinien posiadać halę lub budynek o powierzchni minimum 400 m2 oraz plac o powierzchni minimum 600 m2. Dodatkowo na starcie działalności ma obowiązek przystosować nieruchomość do działalności. W tym celu jest zobowiązany zakupić odpowiednią ilość kojców, klatek, akcesoriów oraz szyldów. Wszystko w cenie zgodnej z cennikiem dostępnym poniżej:

Opis przedmiotu Cena
Kojec + buda 1 000,00 zł
Klatka dla kota 700,00 zł
Buda 400,00 zł
Akcesoria dla kota 150,00 zł
Akcesoria na jeden kojec 150,00 zł
Karma dla psa 300,00 zł
Karma dla kota 300,00 zł
Szyldy 3 000,00 zł
Przystosowanie lokalu pod działalność Kwestia indywidualna

Sumę minimalnych kosztów wejścia w interes przedstawia poniższa tabela:

Opis kosztu Cena
Ilość stanowisk dla psów 20
Ilość stanowisk dla kotów 20
Suma kosztów na wszystkie stanowiska(psy) 29 000,00 zł
Suma kosztów na wszystkie stanowiska (koty) 23 000,00 zł
Koszty komputerów urządzeń technicznych 3 000,00 zł
Szyldy 3 000,00 zł
Suma 58 040,00 zł

Jak widać na poprzedniej tabeli minimalne koszty wejścia w system franczyzy wynoszą 58 040,00 zł. Do kwoty tej należy dodać koszty przystosowania lokalu do działalności co jest sprawą indywidualną i zależy od stanu budynku.

Koszty cykliczne

Zgodnie z umową franczyzobiorca jest zobowiązany zakupywać karmę i wszelkie inne akcesoria u franczyzodawcy. Umowa nie przewiduje dodatkowych opłat ryczałtowych względem franczyzodawcy. Umowa przewiduje procentową opłatę od przychodów wypracowanych przez franczyzobiorcę.

Płace

System nie narzuca franczyzobiorcom poziomu płac jednak zastrzega o przymusie zatrudnienia przynajmniej 2 pracowników, z których co najmniej jeden będzie dostępny w punkcie całą dobę.

Utrzymanie lokalu

Koszty utrzymania lokalu są indywidualną sprawą i zależy od lokalu.

Zakupy karm i akcesoriów

Według umowy franczyzodawca ma prawo sprzedawać karmę co najmniej raz w miesiącu. Po cenach dostępnych w cenniku.

Koszty prowadzenia przedsiębiorstwa

Koszty prowadzenia przedsiębiorstwa około 3 000zł/mc

Partycypacja w zyskach

Franczyzobiorca jest zobligowany do oddawania 10% swoich wypracowanych przychodów dla franczyzodawcy.

Opis kosztu Cena
Koszty franczyzowe 10% przychodów
Karma dla kotów 300,00 zł
Karma dla psów 300,00 zł
Koszty weterynaryjne 300,00 zł
Koszt pracowników 6 000,00 zł
Koszt nieprzewidzianych wydatków 500,00 zł
Koszty działalności/ administracyjne 3 000,00 zł
Suma 10 400,00 zł

Przychody

Przychody będą generowane głównie poprzez sprzedaż miejsc noclegowych dla zwierząt według poniższego cennika:

Opis usługi Cena
Nocleg psa 60 zł/ doba
Nocleg kota 50 zł doba

Projekcja finansowa

Dodatkowe założenia:

 • Zatrudnienie 3 pracowników (6000zł/mc).
 • Koszty prowadzenia działalności i administracyjne (3000 zł/mc)
 • Koszty nieprzewidzianych wydatków (500zł/mc)
 • Koszty weterynarza (300zł/mc)
 • Codziennie zajęte jest sześć kojców dla psów i sześć klatek dla kotów (obłożenie 30%)
Miesiąc I Miesiąc II Miesiąc III Miesiąc IV Miesiąc V Miesiąc VI
Stan na początek okresu -58 040,00 zł -50 620,00 zł -43 200,00 zł -35 780,00 zł -28 360,00 zł -20 940,00 zł
Przychody 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł
Koszty -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł
Stan na koniec okresu -50 620,00 zł -43 200,00 zł -35 780,00 zł -28 360,00 zł -20 940,00 zł -13 520,00 zł
Miesiąc VII Miesiąc VIII Miesiąc IX Miesiąc X Miesiąc XI Miesiąc XII
Stan na początek okresu -13 520,00 zł -6 100,00 zł 1 320,00 zł 8 740,00 zł 16 160,00 zł 23 580,00 zł
Przychody 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł 19 800,00 zł
Koszty -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł -12 380,00 zł
Stan na koniec okresu -6 100,00 zł 1 320,00 zł 8 740,00 zł 16 160,00 zł 23 580,00 zł 31 000,00 zł

Jak wynika z projekcji finansowej, biznes powinien się zwrócić franczyzobiorcy po siódmym miesiącu. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę wysokość kapitału jaki franczyzobiorca musiał zainwestować w przedsięwzięcie. Oczywiście, inwestycja może okazać się zdecydowanie bardziej opłacalna. Kluczem do sukcesu jest otwieranie punktów w dużych miastach. Przemawia za tym fakt, że to osoby z większych skupisk miejskich częściej podróżują, posiadają większą ilość pieniędzy i są w stanie pozwolić sobie na opłacenie pobytu w swojemu pupilowi.

One thought on “Franczyza hotelu dla zwierząt „Motylek”

 • Listopad 18, 2016 at 1:09 pm
  Permalink

  Bardzo ciekawy pomysł na biznes, ale czy 19800 zł jest faktycznie osiągalnym stałym przychodem? Wydaje mi się, że w Naszym kraju jeszcze stosunkowo mało osób korzysta z takich usług. No i oczywiście jedynie duże miasta wchodzą w rachubę, a w mniejszych miejscowościach jakie modele biznesowe mogą być ciekawym pomysłem?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *