Biznesomania

Wyceniamy Twój przyszły biznes !

Organizacja kolonii
Biznesy średniobudżetowe Biznesy wysokobudżetowe Franczyza Wyceny

Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży

Kiedy zbliża się czas wakacji lub ferii zimowych większość rodziców pragnie zaplanować swoim pociechom właściwy wypoczynek. Najważniejsze jest to, aby wybrać sprawdzonego organizatora i odpowiednią formę wypoczynku gwarantującą bezpieczeństwo, radość, spełnienie marzeń, ale też jednocześnie pełniącą funkcję edukacyjną. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży jest opłacalnym biznesem?

Kto może organizować kolonie?

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży może organizować de facto każde biuro podróży, jeśli oczywiście taki rodzaj wypoczynku przewiduje w swojej ofercie. W przypadku kiedy sami na własną rękę chcemy zacząć organizować kolonie powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do swojego urzędu gminy lub urzędu miasta i złożyć wniosek o założenie działalności gospodarczej. Kiedy działalność będzie już funkcjonowała pod naszym nazwiskiem musimy zdać sobie sprawę z tego, że bez odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego i zdobytych uprawnień potwierdzających możliwość wykonywania zawodu opiekuna kolonijnego lub kierownika wycieczek jesteśmy tylko i wyłącznie właścicielem firmy zatrudniającym wyspecjalizowaną kadrę wychowawców i kierowników wycieczek. Dlaczego o tym  piszę, a mianowicie sytuacja wygląda w ten sposób, że wychowawcami kolonijnymi mogą być osoby bez wykształcenia pedagogicznego, ale za to posiadające dokument potwierdzający odbycie kursu uprawniającego do tytułu wychowawcy kolonijnego. Kierownik wycieczek to pedagog z wykształceniem kierownika! Zatem, jeśli nie posiadamy odpowiedniego wykształcenia lub odbytych kursów to w żadnym wypadku nie możemy pełnić roli wychowawcy a tym bardziej kierownika wycieczki.

Wychowawcami na koloniach mogą być:

 • nauczyciele;
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;
 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych;
 • instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie,
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
 • trenerzy i instruktorzy sportowi.

Wymienione osoby, podejmujące pracę wychowawcy w placówkach wypoczynku, powinny ponadto spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat życia;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizację harcerskie);
 • posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Koloniami kieruje:

 • nauczyciel
 • czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie;
 • inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Wymienione osoby muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Ponadto osoby kierujące wypoczynkiem powinny spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat życia;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizację harcerskie);
 • posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Jak zgłosić organizacje kolonii?

Chcąc organizować kolonie musimy zarejestrować się jako organizator drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministra Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl a następnie złożyć wydruk tego formularza( wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty, na którego terenie prowadzimy swoją działalność lub mieszkamy (dot. organizatora). Każdy z turnusów jaki będziemy organizowali musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie właśnie na tej stronie. Przy pierwszej rejestracji aktywujemy konto za pomocą podanego we wniosku adresu e-mail, loginu, hasła co pozwala na późniejsze zgłaszanie turnusów bez każdorazowej konieczności podawania danych dotyczących organizatora. Wypełniając zgłoszenia turnusów mamy dostęp do wcześniejszych wniosków już wysłanych wcześniej ale jeszcze niezaakceptowanych przez kuratorium. Do każdego wniosku dołącza się m.in. harmonogram turnusu i wszystkie niezbędne informacje dotyczące miejsca pobytu oraz wieku i liczbie podopiecznych. Każdorazowo z wypełnionymi wnioskami udajemy się odpowiednio wcześniej do kuratorium i później w przeciągu 2-3 dni od daty złożenia otrzymujemy internetową akceptację wniosków.

Kolonijny Marketing czyli jak rozpromować się jako organizator

Założenie działalności i rejestracja w kuratorium to tylko dwa podstawowe kroki związane z funkcjonowaniem firmy organizującej wypoczynek dla swoich podopiecznych. Dźwignią sukcesu jest natomiast marketing czyli odpowiednia promocja naszej działalności napędzająca nam klientów. Gdzie szukać tych potencjalnych klientów? Otóż odpowiedź jest prosta: w pobliskich szkołach i wśród znajomych. Biznes jakim jest organizacja wypoczynku bazuje przede wszystkim na znajomościach i poleceniach dlatego też, jeśli ktoś z czytelników w tym momencie analizuje opcje wejścia w taki biznes powinien od razu udać się do znajomych posiadających dzieci i zorganizować dla nich darmowy wyjazd i dołożyć wszelkich starań, aby dzieci wróciły zadowolone. Uszczęśliwione dzieci to zadowoleni rodzice, którzy będą zachęcali innych rodziców to wybrania Ciebie jako organizatora. Pozytywna opinia prędzej czy później dotrze także do szkoły szczególnie jeśli firma znajduje się w mniejszej miejscowości i nie ma wielu „graczy” na tym rynku. Poza tzw. marketingiem szeptanym możemy zainwestować w reklamę internetową, ulotki i banery jeśli oczywiście posiadamy środki finansowe na ten cel.

Organizacja kolonii- koszty

Rozpoczynając zabawę z biznesem „kolonijnym” musimy liczyć się z tym, że osiągając jakikolwiek dochód będziemy musieli nieustannie, z miesiąca na miesiąc regulować koszty prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości ok. 1026,98. Jeśli jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza przez okres pierwszych 2 lat będziemy ponosili znacznie mniejsze koszty, bowiem dla nowego przedsiębiorcy przewiduje się zniżkę ZUSowską i całkowity koszt odprowadzania składki to 414,85 zł. Prawo do niższego ZUS-u mają także osoby niepełnosprawne, renciści i emeryci. Do kosztów regulowania działalności gospodarczej należy dodać także koszt wynajęcia biura oraz koszt promocji naszej działalności. Może warto na sam początek postarać się o dofinansowanie ze środków z UE lub ZUS-u na rozkręcenie działalności i pokrycie wszystkich innych kosztów z tym związanych. Poniżej znajduje się przykładowe, miesięczne zestawienie kosztów podstawowych.

Koszty miesięczne

Koszty regulowania działalności gospodarczej-1026,98/mc

Koszt wynajęcia lokalu-ok. 3000 -4000 tys.zł/mc

Wynagrodzenie pracownika biura -2500 zł/brutto

Wynagrodzenie-2 kierowników i 4 opiekunów to ok-                 4 000zł/od wycieczki

Marketing-3000 tys. zł/mc

Księgowość- 1500 zł/mc

Środki czystości-500 zł/mc

Opłaty za media(prąd,światło, woda)-2000 tys. zł/mc

SUMA: ok.13 527 tys./mc bez kosztów wycieczki!

 

Koszty jednorazowe

Wyposażenie biura(komputery, drukarki,meble)-20 000 tys.zł/mc

Organizacja kolonii- przychody

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego działalność przynosiła zyski. Z działalnością typu: organizacja kolonii jest trudnej z racji tego, że coraz częściej rodzicie biorą specjalnie urlopy i na własną rękę organizują swoim dzieciom jak i sobie bezpieczny i niezapomniany wypoczynek. Poza tym koszty wycieczek organizowanych przez biura podróży znacznie przewyższa możliwości finansowe nie jednej przeciętnej polskiej rodziny. W każdym razie jeśli w końcu zdecydujemy się na działalność kolonijną musimy brać pod uwagę fakt iż w dużych miejscowościach jest wielu konkurentów i ciągle będziemy musieli prześcigać się w pomysłach prowadząc przykładowo wojnę cenową, która na dłuższą metę przestanie być opłacalna. W mniejszych miejscowościach wzrasta szansa takiego kolonijnego biznesu z racji tego, że możliwe, że będziemy jedyną firmą organizująca takie młodzieżowe wyjazdy. Aby nasza działalność przyniosła oczekiwany zysk musielibyśmy w przeciągu miesiąca organizować 2 wycieczki po min. 30 osób każda. W okresie intensywnych miesięcy gdzie są organizowane ferie i kolonie wakacyjne organizować możemy po 10 różnych wyjazdów na miesiąc i min 30 osób każdy wyjazd. Odpowiednio licząc w przeciągu roku biuro oferować może ok. 30 różnych wyjazdów:

Każde dziecko to teoretyczny przychód 1500 zł z czego dla nas realny zysk to 500 zł uwzględniając koszty ubezpieczenia, wynajęcia autokaru i zakwaterowania,  organizujemy 20 dwutygodniowych wycieczek w roku z tego:

30 dzieci *500*20=300 000 zł w ciągu roku. W kosztach takiej wycieczki powinny znajdować się również pensje pracowników biura czyli około 4 tyś zł za wycieczkę.

Pozostałe 10 wycieczek w roku to wyjazdy pozasezonowe ich cena powinna być niższa niż tych w sezonie. W każdym z tych wyjazdów możemy zarobić biorąc pod uwagę niższą cenę przypadającą na każde dziecko poza sezonem (np. 1200 zł, dla nas realny zysk wtedy to 400zł):

30 dzieci*400zł*10 wyjazdów=120 000 zł. W tym przypadku również należy odliczyć koszty związane z wypłatą dla pracowników około 4 tys zł. od kolonii.

Podsumowując w ciągu roku jesteśmy w stanie wyrobić wynik około 420 000zł przychodu. Odliczając od przychodów, koszty miesięczne utrzymania działalności czyli tj. 13 527 na miesiąc oraz koszty opieki podopiecznych czyli 120 000zł w ciągu roku wychodzi, że możemy zarobić nawet 11 473 zł misięcznie.  Jest to oczywiście zysk umowny z tego względu, że poza przeanalizowanymi kosztami mogą pojawić się koszty dodatkowe nieprzewidywalne i wtedy automatycznie miesięczny zysk nam się pomniejszy. Wynik ten możemy osiągnąć jeśli faktycznie trafimy na duży popyt na nasze usługi.

Podsumowanie

Kolonijny biznes to ciężki orzech do zgryzienia. Przy sprzyjającej koniunkturze, zainteresowaniu wycieczkami możemy zarobić konkretne pieniądze. Przy starcie działalności niestety musimy przygotować się na duże nakłady finansowe związane z reklamą, wyposażeniem biura, pensje itp. Pierwsze zyski możemy ujrzeć dopiero po latach, dlatego tez biznes ten jak i każdy inny przeznaczony jest dla przedsiębiorców nie bojących się ryzykować, wytrwałych i gotowych postawić wszystko na jedną kartę. Biznes taki jest oczywiście opłacalny, ale gdy mamy już rozpoznawalną markę na lokalnym rynku. W mniejszych miejscowościach będziemy „imperatorem” ale musimy przygotować się na to, że wycieczki nie będą aż tak oblegane i możliwości finansowe mieszkańców będą dużo niższe. Natomiast jeśli działalność będziemy prowadzić na skalę dużych miast musimy przygotować się na ciągłą walkę  z konkurencją i automatycznie wyższe koszty promocji. Wszystkim tym którzy mają zamiłowania i chęci organizowania kolonii życzymy dużo powodzenia i wytrwałości w dążeniu do celu i pamiętajcie, że cierpliwość czasem zostaje obficie wynagrodzona !

 

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *