Biznesomania

Wyceniamy Twój przyszły biznes !

Myjnia bezdotykowa- biznesplan
Biznesy wysokobudżetowe Franczyza Wyceny

Myjnia bezdotykowa jako pomysł na biznes

Jeśli posiadacie własny samochód to wiecie, że utrzymanie go wcale nie jest tanie. Każdy właściciel samochodu jest zmuszony jeździć na przeglądy, do mechanika, opłacać ubezpieczenia, płacić ogromne pieniądze za paliwo oraz wykonywać wiele innych czynności, które są niezbędne do utrzymania samochodu. Każda z tych czynności jest droga, dlatego większość kierowców stara się minimalizować koszty z nimi związane. Jedną z opcji redukowania kosztów utrzymania samochodu jest korzystanie z tanich myjni samochodowych, wszak o czystość tak, czy owak trzeba dbać. Doskonałą formą oszczędzania na czystości jest myjnia bezdotykowa. Poprzez prostą formę działania i dostępność zazwyczaj całą dobę, myjnie te zyskały spore grono fanów. Oczywiście im więcej fanów tego typu mycia samochodów tym większy potencjał rynkowy. Tak więc, czemu by na tym nie zarabiać? Dzisiaj opowiemy sobie na temat biznesu jakim jest myjnia bezdotykowa.

Bezdotykowa myjnia samochodowa

Bezdotykowa myjnia samochodowa to taka myjnia, która umożliwia klientowi umycie samochodu samemu, użyczając mu jedynie miejsce oraz sprzęt niezbędny do wykonania tej czynności.  Z punktu widzenia właściciela myjni to doskonała rzecz.  Klient tak naprawdę sam myje sobie samochód. Dzięki czemu nie potrzeba zatrudniać dużej ilości pracowników.

Jak to działa?

Bezdotykowe myjnie samochodowe to tak naprawdę kontenery tudzież instalacje zlokalizowane zazwyczaj na powietrzu, umożliwiające klientowi umycie samochodu przy określonym stanowisku. W każdym z nich jest swego rodzaju panel gdzie klient wrzuca pieniądze wybiera tryb (zazwyczaj od pięciu trybów do dziesięciu) i wąż za pomocą, którego klient będzie miał możliwość umycia samochodu.

Wąż do mycia samochodu dostępny w każdej myjni bezdotykowej
Wąż do mycia samochodu dostępny w każdej myjni bezdotykowej

Rynek

Według strony ircommunication.pl  rynek myjek w Polsce jest rozwojowy. Obecnie istnieje kilka tysięcy myjni, a z roku na rok przybywa ich kilkaset. Ich przyrost jest ogromny lecz i tak według ekspertów jest jeszcze miejsce dla nowych podmiotów. Wśród nowych myjek wzrasta popularność myjek bezdotykowych, o których jest dzisiejszy artykuł.

Myjnia bezdotykowa- zanim zaczniemy!

Lokalizacja myjni

To chyba najważniejsza rzecz wpływająca na opłacalność inwestycji. Myjnia nawet niezwykle dobrze wyposażona nie będzie w stanie na siebie zarobić, jeśli będzie usytuowana w kiepskim miejscu. Najlepszymi miejscami pod myjkę samochodową to:

 • Okolice dużych osiedli
 • Bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej ulicy
 • Sąsiedztwo centrów handlowych
 • Okolice stacji benzynowych

Oczywiście idealna lokalizacja dla myjni bezdotykowej jest wtedy gdy wszystkie te warunki są spełnione.

Pozwolenia na myjnię bezdotykową

Do wybudowania naszej myjni bezdotykowej potrzebne będą trzy pozwolenia. Na sam początek powinniśmy udać się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, następnie uzyskać pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie budowlane.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydaje  wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja ma na celu zdefiniowanie czy nasz potencjalny teren, na którym chcemy wybudować myjnię, nadaje się pod ten rodzaj działalności.

Aby otrzymać warunki zabudowy powinniśmy wystąpić do właściwego Wydziału Architektury i Urbanistyki urzędu miasta. Jest to konieczne jedynie kiedy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego w miejscu gdzie chcemy stworzyć nasz biznes.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie to jest wnioskowane w celu uwarunkowania zagospodarowania ściekami. Najważniejszymi przepisami prawa wodnego dla przyszłego inwestora będą :

 • 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z póź. Zm)
 • 122 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145)
 • Art. 140 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145):

Wystąpienie o podłączenie inwestycji do mediów

Wystąpienie do gestorów sieci wodnokanalizacyjnej o warunki przyłączenia mediów do naszego biznesu.

Pozwolenie budowlane

Wniosek o pozwolenie na budowę wypełniamy na urzędowym formularzu najczęściej dostępnym na stronach internetowych starostw. Powinniśmy wskazać w nim inwestora oraz rodzaj inwestycji. Powinniśmy również wpisać adres planowanej przez nas inwestycji wraz z oznaczeniem nieruchomości obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej.

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w pierwszej kolejności należy sporządzić adaptacje projektu. Dokumentacja projektu powinna obejmować min. :

 • Plan zagospodarowania terenu
 • Plan sieci
 • Projekt przyłączy
 • Uzgodnienia z sanepidem
 • PHP
 • P-Poż

Operat oddziaływania na środowisko

Operat ten pisze się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w „sprawie określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko” i ostatnią zmianą z 21 sierpnia 2007 r. Zmiana z 2007 roku wyklucza myjnie z obowiązku operatu (§3, ust. 1, pkt. 70), jednak zmiana ta nie odnosi się do wszystkich przypadków.

Podsumowując potrzebujemy poniższych zezwoleń:

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja ma na celu zdefiniowanie czy nasz potencjalny teren, na którym chcemy wybudować myjnię, nadaje się pod ten rodzaj działalności.
 • Pozwolenia wodnoprawne nadaje starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu.
 • Budowa myjni bezdotykowej wymaga również pozwolenia na budowę oraz projektu architektonicznego.

Myjnia bezdotykowa –koszty

Działka

Cena działki pod budowę myjni bezdotykowej jest ciężka do oszacowania. Zależy głównie od miejsca. Im bliżej większych tras lub osiedli tym wyższa. Dla ułatwienia wyceny można pominąć cenę działki. Czterostanowiskowa myjnia (jaką w tym artykule wyceniamy) zajmuje około 450m2 z czego około 120m2 to sama konstrukcja.

Budowa myjni

Niewątpliwie największym kosztem jednostkowym będzie budowa myjni. Sama konstrukcja może nas kosztować ponad 400 000 zł. Oczywiście koszt myjni zależy od wielu czynników. Przykładowymi czynnikami mogą być koszt przystosowania terenu pod myjnię (przygotowanie nawierzchni) oraz wielkość myjni. Dla ułatwienia szacunków przyjmijmy, że interesuje nas czterostanowiskowa myjnia kosztująca równo 400 000 zł.

Koszty prowadzenia myjni bezdotykowej

Najprostszą odpowiedzią na pytanie o koszty myjni bezdotykowej jest TO ZALEŻY. Bardzo ciężko wyestymować poziom kosztów jakie może mieć dana myjnia. Zależy to oczywiście od ilości wody i energii jakie zużywa. Samo utrzymanie myjni w tym prace konserwatorskie to około 3 000 zł miesięcznie. Dodatkowo możemy oszacować, że koszty każdej minuty mycia samochodu to około 40gr. Jeśli taki szacunek przyjmiemy wyjdzie nam, że koszty myjni są 3000 zł plus 40gr/1m.

Koszty pracowników

Mamy tutaj dwie opcje. Są takie myjnie, które zatrudniają pracowników. Osoby te zazwyczaj prowadzą nadzór nad obiektem. Dodatkowo rozmieniają klientom pieniądze na drobne, sprzedają artykuły samochodowo- spożywcze itp. Drugą opcją jest zainstalowanie przy myjni rozmieniarkę banknotów. Jest to wydatek około 4 000 zł. Pierwsza opcja zazwyczaj występuje kiedy myjnia zlokalizowana jest blisko lub w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowej. Samotne myjnie zazwyczaj nie posiadają pracowników.  Koszty zbudowania kontenera gdzie mógłby taki pracownik siedzieć przykładowo w zimę jest zbyt wysoki jak na podstawową myjnię bezdotykową.

Koszt ochrony

Oczywistą rzeczą jest fakt, że jeśli nie mamy nadzorcy musimy zainwestować w monitoring. Ceny tutaj wahają się od kilkuset złotych do nawet 10 000zł. Po kontakcie z kilkoma agencjami ochroniarskimi przyjęliśmy, że to koszt około 10 000 zł za instalacje oraz 2 500 zł miesięcznie za monitoring. Ceny te oczywiście są dyskusyjne i zależą od agencji.

Myjnia bezdotykowa- przychody

Jak już wcześniej wspomnieliśmy przychody w głównej mierze są związane z lokalizacją przedsiębiorstwa. Myjnia bezdotykowa to doskonałe rozwiązanie dla klientów, których nie stać na regularne mycie samochodu na myjniach automatycznych albo ręcznych. Dlatego myjnia na luksusowym osiedlu domków jednorodzinnych może przynieść mniejsze przychody od myjni przy dużym blokowisku lub przy ruchliwej trasie.

Cennik usług

Istnieje wiele rodzajów rozliczeń. W niektórych myjniach ceny programów różnią się znacząco. Jednak w zdecydowanej większości, ustalana jest kwota za minutę mycia, niezależnie od programu. My w celu ułatwienia sporządzenia biznesplanu przyjmiemy, że ceną za minutę mycia samochodu będzie złotówka. Na każdej minucie mycia powinniśmy mieć dochód około 60gr. Wynik ten otrzymaliśmy odejmując cenę minuty pracy myjni od kosztów zużycia materiałów w tym wody, środków czystości oraz energii elektrycznej.

Ilość klientów

Przy dobrej lokalizacji inwestycji, na naszych czterech stanowiskach możemy w ciągu 24 godzin umyć nawet 100 samochodów. Ogromnym plusem takich myjek jest fakt, że działają całą dobę co zwiększa prawdopodobieństwo wyrobienia tych 100 myć w ciągu dnia.

Średnio aby umyć samochód potrzeba około 10 minut. Tak więc w sumie dziennie jesteśmy w stanie wyrobić około 1000 roboczo-minut. Przychody to około 1000 zł dziennie.

Zyski

Zakładając , że nasze przychody sięgną około 30 000 zł miesięcznie, nasze koszty zmienne  około 12 000zł miesięcznie plus koszty  stałe około 5500zł miesięcznie. Zysk brutto wychodzi na poziomie 12 500 zł. Wynik ten nie jest oszałamiający wiedząc, że koszt wybudowania takiej myjni waha się w granicach 400 000zł plus koszty działki, rozmieniarki, instalacji monitoringu itp. Oczywiście lokalizacja takiego przedsiębiorstwa może zarówno zdecydowanie zwiększyć owe przychody jak również je zmniejszyć. Dobrym rozwiązaniem jest budowa takiej myjni wraz z usługami komplementarnymi takimi jak sprzedaż paliw, gastronomia lub inny rodzaj myjni.

66 KOMENTARZY

  • Można dostać bez problemu i się opłaca. Ja postawiłem w listopadzie ubiegłego roku. Jedyne co jest najbardziej istotne to przede wszystkim wykonawca, ktorego wybierzesz. Bardzo dobre opinie ma Aspera – ja od nich mam myjnię. Klienci zadowoleni, ja też. W 100% polecam. Cenę też mają konkurencyjną 🙂

 1. Posiadam myjnie 3 stanowiskowa, zwrot w 2 lata jest nieosiągalny. koszty ogromne, woda, prad, gaz, srodki do myjni. Przy kredycie na 10 lat i koszcie 600 tys. do splaty 800 tys (np oproc. 6%). Bez przerwy coś do naprawy więc trzeba sie nalatać. Podany zwrot to 12 000 brutto – vat – dochodowy, policzcie. Biznes zwraca się powoli ale na kokosy nie ma co liczyć. Pozdrawiam

  • W jakim mieście miałeś tą myjnię, ilu mieszkańców,ile powstało nowych, czy budowałeś na kredyt czy gotówka, i czy było to jedyne źródło dochodu.
   Pozdrawiam ; andi

 2. Czytałem na ecomyjnia.pl że oferują takie franczyzy na myjnie pod kauflandami, w sumie według mnie dobra opcja bo dużo osób się tam przewija zawsze i może być duzy popyt

 3. Ostatnio tozmawiałem z gościem który zakupił dwie maszyny self-wash i do tgo miał jeszcze myjkę parową chyba z fortadora, tak afirma. Gadałem z nim to mówił, że lepszą kasę trzepie natym niż w przypadku takich tradycyjnych myjni, bo czyszcząc parą+detergentem wychodzi o niebo taniej niż czyszczenie wodą. W sumie temat ciekawy

 4. Posiadam taką myjnie 3 stanowiska i jak tam ktoś pisał wyżej, że zwraca się w dwa lata nie ma szans potrzeba 5-6 lat. Ktoś inny pisał, że ciągle coś się psuje to też zależy jakiej firmy tą myjnie kupisz bo moim zdaniem lepiej zapłacić więcej na początku i mieć później spokój ja mam BKFa działa od ponad dwóch lat i nic się z nim nie dzieje, ciekawą opcją jeszcze kilka lat temu był niemiecki Ehrle nie wiem jak to teraz wygląda.
  O czym trzeba myśleć przy budowie takiej myjni: moim zdaniem takiej myjni nie można traktować jako jedynego źródła dochodu trzeba mieć jakąś alternatywę, bardzo ważne jest miejsce moja stoi na parkingu pod marketem w mieście 19tyś mieszańców w sąsiedztwie dużego blokowiska myjnia musi być postawiona w takim miejscu, żeby ludzie mogli umyć auto przy okazji (np. żona pójdzie do marketu zrobić zakupy, a ja umyje w tym czasie auto), trzeba pamiętać też o tym, że jeśli jesteście w jakimś miejscu pierwsi za chwilę, może pojawić się konkurencja mi się pojawiła po roku co prawda facet postawił ją w złym miejscu, ale mimo wszystko mi obroty spadły, ludziom się często wydaje, że myjnia zrobi z nich milionerów w dwa lata (też tak myślałem kiedyś przez przypadek zaparkowałem pod taką myjnią i na coś czekałem zacząłem ją obserwować przez 30 minut przewinęło się 10 samochodów szybko sobie to policzyłem niech każdy zostawi 10zł wow 100zł w pół godziny, ale koszty też są duże gaz, woda, prąd środki czyszczące). Nadal uważam to za dobry biznes i myślę nad budową drugiej mimo, że przez pierwszą przybyło mi kilka siwych włosów na głowie 🙂 ale trzeba dobrze przemyśleć temat bo można się wpakować w duże kłopoty, a nawet zniszczyć sobie życie. Życzę powodzenia i pozdrawiam przyszłą konkurencje 🙂

 5. A jak wygląda kwestia otrzymania dofinansowań? Pod które projekty unijne można to podpiąć ? Na pewno można coś na to szarpnąć…
  Oraz czy dofinansowanie z UE można łączyć z pożyczką Jeremie ??

 6. Widziałem ciekawą rzecz dla inwestorów a mianowicie, że greensteam wprowadza odkurzacze parowe do tapicerki. Samoobsługa, przystępna cena no i metoda parowa pozwala na to, żeby od razu po czyszczeniu siadać normalnie na siedzeniach. Wygodna opcja np. dla taksówkarzy, którzy czesto potrzebuja na szybko przeprać fotele

 7. Naprawdę spora inwestycja, a z komentarzy można wyczuć, że pomysł niepewny i raczej nie wróży utrzymania rodziny i zapewnienia spokojnego bytu. Ktoś z Was wspominał o franczyzie, a może warto rozważyć taki kapitał w innym modelu biznesowym i również wziąć pod uwagę właśnie franczyzę?
  Ostatnio bardzo dużo marketów budowlanych powstaje, może to jest lepszy pomysł niż myjnia?

  • „Marcin P” co byś chciał wiedzieć o takiej myjni?
   Zastępczy dobrać działkę nie jest tak źle, ale przejść te wszystkie pozwolenia w urzędzie miast, w gazowni, w elektrowni itd…. to jest makabra właśnie to mnie powstrzymuje przed budową drugiej myjni na samą myśl o tym się mi odechciewa.

 8. Booiss taka myjnia 3-stanowiska+odkurzacz wychodzi około 500000 zł i to nie jest franczyza tylko Twoja własność powiedz co Ty byś chciał otworzyć za takie pieniądze? Dzisiaj w Polsce prowadzenie jakiejś działalności usługowej to naprawdę ciężki kawałek chleba społeczeństwo jest coraz biedniejsze i każdy zanim wyda złotówkę 5 razy się zastanowi do tego US ZUS itd… z automatu traktuje Cię jak złodzieja. Co do inwestowania „w budowlankę” to chyba słaby temat z tego co ja obserwuje ceny nieruchomości spadają pomiędzy 2010-2012 rokiem kupiłem 4 mieszkania pod wynajem w regionie, w którym je kupiłem za mieszkanie 45-50 metrów kwadratowych trzeba było zapłacić 150-170tyś zł. Teraz mój kolega chce sprzedać swoje piękne mieszkanie 47 metrów kwadratowych po kapitalnym remoncie robionym rok temu (remont robiony jak dla siebie tylko stwierdził, że już ma dosyć mieszkania w bloku i chce dom) za 100tyś zł i buja się z nim już 6 miesięcy. Kolega mojej żony z lat szkolnych też chce sprzedać mieszkanie buja się już rok czasu 95 metrów kwadratowych dwu poziomowe trochę gorszy standard jak to pierwsze, ale można się spokojnie wprowadzać nawet ścian nie trzeba malować 140tyś zł (na początku chciał 160tyś zł) Pierwszemu powiedziałem kładę 90tyś zł i jutro możemy iść do notariusza drugiemu 120tyś zł. Początkowo jeden i drugi mnie wyśmiali, ale już pomału do nich dociera, że jak chcą sprzedać to muszą zejść z ceny i zaczyna w nich dojrzewać ta decyzja.

  • Dość niskie ceny tych mieszkań!Jakiego miasta dotyczą te ceny?Tak wstępnie jestem zainteresowany sprzedażą posiadanego domu i zamieszkaniem w średniej wielkości mieście!

 9. Witam, posiadam działkę 1361 m2 z ważnymi WZ na 6-cio stanowiskową myjnię z małym budynkiem handlowym.
  Działka znajduje się w Łodzi przy jednej z głównych dwupasmowych ulic (graniczy z pasem drogowym) – naprzeciwko dużego osiedla mieszkaniowego Radogoszcz – Wschód. Wszystkie media przy działce.

 10. Myjnia bezdotykowa to dobry pomysł na biznes, bo jest stosunkowo bezproblemowa, jeśli zamówimy ją u dobrego wykonawcy. Dodatkowo nie generuje duzych kosztów z wiązanych z zatrudnianiem pracowników. Właściwie, jesli sie zamontuje automat na żetony to można przyjechać na myjnie dwa razy dziennie po kase i tyle. Słyszałem, że bardzo dobrym wykonawcą myjni jest Aspera, bo mój znajomy od nich ma taką myjnie.

 11. Fajny i przydatny artykuł dla każdego zainteresowanego tematem. Coś o tym wiem bo od 10lat projektuje i buduje myjnie. Co do kosztów postawienia to cena podana była za dużą myjnię – 4stanowiska a co do kosztów to 3000zł to zapłaci się w takiej myjni za prąd, gaz i wodę, ha! żeby wystarczyło tylko:) Kosztów jest dużo więcej i można je pomnożyć razy dwa co nie znaczy że należy się tematu przestraszyć bo 4stanowiska w dobrym miejscu zarobią cztery- pięć razy tyle co te koszty więc mamy spokojnie opcję zwrotu inwestycji w 2-3lata. wrazie pytań służę pomocą

  • Witam
   Mam pytanie. Jestem na etapie budowy cztero stanowiskowej myjni przy skrzyżowaniu drogi krajowej z wojewódzką, miejscowość 1500 mieszkańców, gmina około 6000 mieszkańców, w promieniu 25 km tylko jedna myjnia dwustanowiskowa. W jakim procencie można liczyć na klientów tzw przyjezdnych ? Jaka stopa zwrotu wg twoich wyliczeń ? Rozumiem że na podstawie tych danych nie da się dokładnie policzyć obrotu, chodzi mi bardziej o przybliżony czas zwrotu zainwestowanych środków. Koszt myjni to około 500 000,00zł netto (bez działki).
   Będę wdzięczny za odpowiedź.

 12. Witam mam działkę ale nad nią przebiega linia energetyczna. Jest plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo przemysłowe.Czy ktoś dostał pozwolenie na myjnie w takim miejscu. Zaznaczam że w tym samym miejscu jest działający skup złomu.Może ktoś z okolic Krakowa chciałby zająć się zdobywaniem pozwoleń. Pozdrawiam

 13. Ja podam może aktualne informacje. Na początku tego roku ruszyła moja myjnia bezdotykowa. Zamówiłem ją u polecanego producenta – firma Aspera. Nie robiłem żadnej reklamy, a ruch non stop. Coraz większe przychody. Wiele osób dojeżdża specjalnie do mnie ze względu na jakość mycia. Warto

 14. Widzę, że kilka osób wspomina tu o firmie Aspera. Na innych forach też. To ja zapytam z innej beczki… ile kosztuje u nich taka myjnia na 3 stanowiska, bo jestem zainteresowany prowadzeniem takiej działalności. na necie pisali, ze cenowo mają bardzo konkurencyjnie. Ja dzisiaj zadzwoniłem i czekam na wycenę – mam mieć max do 2 dni. Ale może ktoś zdradzi? Już się nie mogę doczekać jak będę zbierał kase na takim biznesie 🙂

  • W związku z dynamicznym wejściem na rynek polski nowego producenta i dostawcy bezdotykowych myjni samochodowych CW-Tech Polska (grupa CW Reinigungstechnik GmbH obecna aktualnie na Litwie, w Rosji, Kaliningradzie, Czechach oraz w Gruzji) pragnę niniejszym zainteresować Państwa bliżej naszym portfolio produktów i zapraszam do współpracy i wycen (tel. kom. 602-756-755).

 15. wg mnie warto zwrócić uwagę na ilość realizacji danej firmy, jakość i technologię mycia, koszty eksploatacji, serwis i to czy firma oferuje innowacje, nadąża za potrzebami klientów. No i oczywiście na cenę 🙂 Osobiście polecam http://www.mtautomatic.pl

 16. Dokładnie, wszystko zależy od jakości świadczonej usługi i tak jak tutaj mówią, ważne jest to, by tą myjnię dla nas wykonała dobra firma. Ja polecam Aspera. Ma najlepsze opinie na rynku. Bez dwóch zdań

 17. Posiadam własny grunt w miejscowości turystycznej przy drodze międzynarodowej,w planie zagospodarowania jako przemysłowy pod handel i usługi. Zastanawiam się nad budową myjni bezdotykowej. Zainteresowane firmy proszę o kontakt. 603703382

 18. Sam jestem w trakcie zalatwania wszelkich formalnosci zwiazanych z wybuowaniem myni bezdotykowej. zDECYDOWALEM sie na wykonawcę Aspera. glownie po opinii znajom,ego. bardzo mi pomagaja w tej inwestycj., zrobl atrakcyjny kosztorys, wec nawet wszystko idzie szybciej niż planowałem 🙂

  • Aspera to cud miód, nic nie płacisz, 0 kosztów, samo myje, ma taki radar, że magnesem dostosowanym do grubości lakieru ściąga klientów z całej Polski do myjny (oczywiście tylko myjni Aspera). Dodatkowo auto umyte na myjni ASPERA (dyskretniej powtórze… AAASSSPEEERRRAA) staje się w 100% odporne na zarysowania, uszkodzenia w wyniku kolizji drogowych, grad, huragan, a nawet kradzież. Dodatkowo amerykańscy naukowcy dowiedli bezsprzecznie, że posiadanie myjny AAAASSSPEEERRAAAA (nazwa wyśpiewana głosem topowej gwiazdy muzyki tanecznej) zmniejsza aż o 109% szanse zachorowania na grypę, AIDS, raka i nerwicę natręctw. Posiadacze myjni tej marki całkowicie nieprzypadkowo mają też +4 do szczęścia w grach karcianych. Jak Państwo widzicie, same zalety, oczywiście przedstawionen bezstronnie, uczciwie i co tu dużo mówić – rzetelnie. Tak więc tego… no… Aspera, nie? Z fartem panowie, z fartem!

 19. Witam posidam działkę w Dąbrowie Górniczej woj śląskie 1490m w bardzo dobrym miejscu Obok mojej pracy wybudował się Karcher kolejka cały czas od mojej działki ok 7km i to dało mi do myślenia . Super wykonanie kawa ciastka i wydaję mi się że właściciel podkęcił pianę ludzi jest bardzo dużo Firam wykonania to karcher Myślałem o wybudowaniu garaży na moej działece w tym miejscu ok 30sztuk ale jeżeli myjnia byłaby lepszym rozwiązniem to proszę o kontakt. Budynek usługowy w tym miejscu dostał pozwolenie ale niestety za duże ryzyko biorąc pod uwagę aktualną syatucję W moim mieście DG wolnych lokali jest bardzo dużo. I teraz myślę co zrobić Wynajem za 3tys działki , garaże za 5ys Ok 25sztuk czy właśnie myjnia Widząc konkuręcję i ich Karchera to wybieram tylko to rozwiązanie. Jeżeli mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu to proszę o kontakt. Dla mnie jest to inwestycja życia przeanaczę na nią działkę wartą 350ty zł spadek i całę moje oszzcędności. Aktualnie rozważam garaże albo myjnie i budynek usługowy ale ten bydynek niestety mnie to przerasta.

 20. Tak czytam wasze wypowiedzi na temat myjni, bo chodzi mi po głowie ten pomysł, to stwierdzam, że pierdzielicie o dupie Maryni i już mi się odechciało. Prowadzę mały biznes i zdaję sobie sprawę, że zawsze są dodatkowe koszta poboczne. A tak ogólnie, jak masz jeden z drugim 500 000 zł to po jaki grzyb Ci ten biznes, żeby opłacać te złodziejskie polskie urzędy. Polska jest w czarnej dupie, 100 lat za mużynami, nie ma żadnego wsparcia dla małych przedsiębiorców. I na koniec, jestem pewien, że jedna myjnia nawet czterostanowiskowa, nie pozwoli nam utrzymać rodziny, chyba że rozwiniesz sieć takich myjni inaczej to pakowanie kasy w dupy urzędników. Życzę wszystkim zainteresowanym powodzenia, z marzeń nie należy rezygnować, ale warto je modyfikować i szukać jak najprostszej drogi do ich realizacji. Pozdrawiam

 21. Jakie tu hejty lecą, ja mam mobilną myjnię parową Optima i jakoś nie narzekam na brak pracy i zarobki. Wsparcie od dystrybutora bardzo duże i profesjonalne. Nie ma co się rozpisywać. jak ktoś jest leniwy to najlepszy biznes rozwali. Tu także trzeba samozaparcia i systematycznej pracy. Polecam Greensteam i ich produkty.

 22. BYTOM ŚCISŁE CENTRUM,DZIAŁKA O POW. 675MKW(działka w kształcie trójkąta) U ZBIEGU ULIC STRZELCÓW BYTOMSKICH/POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH DK11.
  SIŁA NA DZIAŁCE.WOD-KAN,GAZ W CHODNIKU.
  tel.601 86 50 64

 23. Wiecie że od myjni płaci się podatek od budowli 2% rocznie od wartości.. Np. od kwoty 500 000 kwota to 10 000 rocznie, ~880 miesięcznie.

 24. Mam działkę w Sośnicy na głównym skrzyżowaniu dużego osiedla w kierunku giełdy samochodowej w Gliwicach. Ja daje działkę pod inwestycje, wspólnik stawia myjnie. Tel. 665522622

 25. Mam do was małe pytanko Czy przy 2 tysiacach ludności mozna zarobić na myjni samochodowej z dwoma stanowiskami? Gdy w obrembie 20kilometrów nie ma żadnej myjni samochodowej ? Proszę o doradzenie mi czy to sie opłaci? Z góry dziękuję

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *