Biznes na kółkach czyli biznesplan baru Food Truck

Bary typu Food Truck cieszą się rosnącą popularnością. Trend ten, podobnie jak wiele innych rzeczy, przypłyną do nas z Ameryki, gdzie takie bary można spotkać na każdym rogu. Ale czym tak naprawdę jest owy Food Truck?
Food Truck to inaczej punkt gastronomiczny, w którym sprzedawca  najczęściej serwuje „szybkie dania”, takie jak hot-dogi lub hamburgery. Jednak najbardziej charakterystyczną cechą foodtrucka jest to, że dania są sprzedawane z samochodu lub naczepy. Samochód taki, to  specjalnie dopasowana ciężarówka, która doskonale sprawdza się nawet w podczas działalności polowej. Zazwyczaj samochód ten, wyposażony jest w specjalną instalację elektryczną, oświetlenie postojowe oraz wiele innych rzeczy przydających się do tego typu działalności. W Polsce, ruchome punkty gastronomiczne, najczęściej spotkać możemy w centrach dużych miast jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Gdańsk. Ich ilość ciągle rośnie, jednak wciąż są tylko małym odsetkiem ogółu barów typu fast food, których są tysiące. Oczywiście, jak każdy biznes, Food Truck ma zarówno zalety jak i wady.

 

Zalety i wady baru Food Truck

 

Zalety Wady
Mobilność Brak możliwości sprzedaży w każdym miejscu
Brak opłat związanych z nieruchomością Opłaty lokacyjne
Brak obawy przed złą lokalizacją baru Trudniejsze warunki związane z sanepidem.
Stosunkowo tani Specjalne przystosowanie samochodu do działalności

Jedną z największych zalet tego typu działalności jest mobilność. Właściciel takiego baru może w dni robocze sprzedawać pod biurowcami lub szkołami a w weekendy jeździć na różnego rodzaju dożynki lub inne imprezy. Dodatkowym plusem wynikającym bezpośrednio z mobilności jest fakt, że jeśli nasze pierwotne miejsce się nie sprawdzi, zawsze możemy przenieść naszą działalność gdzie indziej. Dodatkowo brak jest pozbawiony wszelkiego rodzaju problemów związanych z nieruchomością, jak brak akceptacji sąsiadów na taką działalność, brak opłat za wynajęcie pomieszczenia. Pomysł ten ma jednak swoje wady, takie jak zakazy handlu obwoźnego (jako punkt gastronomiczny). Oprócz problemów z lokalizacją, możemy się również liczyć z problemami związanymi z przepisami sanepidu, ale o tym później.

Zanim założymy działalność typu Food Truck

Przepisy miejskie oraz sanitarne, to najważniejsze akty prawne, z jakimi powinien zaznajomić się przyszły przedsiębiorca.

Miejsce handlu

Wbrew pozorom znalezienie miejsca, w którym można prowadzić ruchomy punkt gastronomiczny nie jest proste. Każde miasto oraz każda dzielnica ma swój plan stanowisk przeznaczony dla handlu obwoźnego. Niestety, zdecydowana większość tych miejsc nie jest przeznaczona na punkty gastronomiczne. W efekcie dzwoniąc do urzędów miast usłyszymy, że ich miasta/dzielnice nie przewidują dzierżawy terenów pod tego typu inwestycję. Najlepszym pomysłem jest wybranie miejsca często uczęszczanego przez przechodniów, którego właścicielem jest osoba prywatna lub konkretna wspólnota czy spółdzielnia. Oczywiście w przypadku dzierżawy takiego miejsca, jesteśmy zobowiązani do zapłaty za jego używanie , jednak w porównaniu do kar za nielegalny handel uliczny można dojść do wniosku, że nie warto ryzykować.

SANEPID

informacje dotyczące ruchomych punktów gastronomicznych możemy znaleźć w ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozdział III, którego treść prezentuję poniżej:

ROZDZIAŁ III
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RUCHOMYCH I/LUB TYMCZASOWYCH POMIESZCZEŃ (JAK DUŻE
NAMIOTY, STRAGANY, RUCHOME PUNKTY SPRZEDAŻY), POMIESZCZEŃ UŻYWANYCH GŁÓWNIE
JAKO PRYWATNE DOMY MIESZKALNE, ALE GDZIE REGULARNIE PRZYGOTOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ
W CELU WPROWADZANIA DO OBROTU, I AUTOMATÓW ULICZNYCH
1. Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, będą tak usytuowane,
zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby
uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.
2. W szczególności i w miarę potrzeby:
a) muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze
sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);
b) powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe doczyszczenia i, w miarę potrzeby,
dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych
materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte
materiały są odpowiednie;
c) należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;
13/t. 34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 333d) w przypadku gdy, jako część działań przedsiębiorstwa sektora spożywczego, czyszczone są środki spożywcze,
należy ustanowić odpowiednie przepisy, aby dokonywać tego w sposób higieniczny;
e) należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;
f) należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania
niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);
g) należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych
warunków termicznych żywności;
h) środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane,
ryzyka zanieczyszczenia.

Dodatkowo obowiązują nas jako oferujących usługi gastronomicznych poniższe przepisy:

 •  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.02.31.1 z późn. zm.): „Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów”, a także „główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie sektora spożywczego” (art. 1 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (WE) 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004 r.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.139.1 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2010 r. nr 136, poz. 914);
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 106, poz. 730).

Oprócz podanych powyżej aktów prawnych przypomnieć należy, że „osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby; podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych orzeczenia lekarskie i dokumentację oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności”.

Warto dodać, że starania się o pozwolenie na ruchomy punkt gastronomiczny musimy zacząć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

Zaczynamy !!!

Otwieramy jednoosobową działalność gospodarczą. O procesie zakładania firmy przeczytasz tutaj (proces zakładania firmy) , natomiast o indywidualnej działalności gospodarczej przeczytasz tutaj (Rodzaje działalności gospodarczej).

Założenia ogólne

• Otwieramy Food Truck w centrum mniejszego miasta (100 tys mieszkańców),
• W okolicy znajduje się dyskoteka, szkoła, urząd miejski
• Koszt wynajęcia miejsca postoju będzie wynosił 1 000zł (wynajmujemy miejsce na prywatnym terenie)
• Dwa razy w miesiącu przeniesiemy nasz interes na lokalne festyny, odpusty oraz inne imprezy okolicznościowe. Z organizatorem takich eventów będziemy rozliczać się pół na pół od zysków. Na czas trwania imprez będziemy potrzebować pomocników, zatrudniamy ich na umowę o dzieło.
• Otrzymaliśmy już pozwolenie od Sanepidu na prowadzenie ruchomego punktu gastronomicznego.

Zakup samochodu

Samochody przystosowane do sprzedaży i drobnej obróbki jedzenia mogą kosztować zarówno kilkanaście jak i kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przy wyborze należy kierować się ich przeznaczeniem. Inne samochody przystosowane są do sprzedaży wędlin, inne do nabiałów a jeszcze inne do grilla. W swoich obliczeniach przyjęliśmy, że koszt samochodu wyniesie około 25 000 zł. Jest to cena, w której można śmiało znaleźć model w całkiem dobrym stanie. Oczywiście, samochód taki trzeba będzie wyremontować, co może nas kosztować kolejne 5 000 zł.

Zatrudnienie i forma działalności

Do prowadzenia takiego biznesu nie potrzebujemy dużej ilości pracowników. Najlepszym wyjściem będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. Dodatkowych pracowników możemy potrzebować tylko wtedy, gdy będziemy jeździć na zorganizowane imprezy. Na czas ich trwania zatrudnimy dwie osoby na umowę o dzieło.

Barowe menu

Danie

Koszt produkcji

Cena brutto

Zysk

Hamburger

2,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

Hot-dog

1,20 zł

3,00 zł

1,80 zł

Frytki

1,20 zł

3,00 zł

1,80 zł

Tosty

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

Napoje chłodzące

2,00 zł

3,50 zł

1,50 zł

W powyższym menu zawarliśmy koszty wyprodukowania jednej sztuki konkretnego dania (lub koszt zakupienia jednego napoju), cenę brutto po jakiej będziemy sprzedawać, oraz zysk jaki osiągniemy na jednej sztuce danej jednostki. Skorzystamy z nowych przepisów Unii Europejskiej, wedle których nowe przedsiębiorstwa osiągające obrót poniżej 150 000zł rocznie mogą nie płacić podatku VAT.

Koszty

Suma wszystkich kosztów, zarówno tych jednorazowych jak i tych powtarzających się przedstawia poniższa tabela:

Koszty jednorazowe
Nazwa Cena
Samochód 25 000,00 zł
Remont samochodu 5 000,00 zł
2 szt. Mikrofalówek 500,00 zł
Toster 100,00 zł
Lodówka 1 200,00 zł
Okap 300,00 zł
Zamrażarka 800,00 zł
Suma 32 900,00 zł
Koszty cykliczne
Nazwa Cena
Opłaty związane z autem 350,00 zł
Wynajęcie miejsca 1 000,00 zł
Zaopatrzenie 300,00 zł
Paliwo 500,00 zł
Suma 2 150,00 zł
Koszty pracy 800,00 zł
Suma+ koszty pracy 2 950,00 zł

Jak łatwo się domyśleć, pieniądze przeznaczone na zakup samochodu, to nie jest jedyny koszt. Jeśli kupujemy auto z drugiej ręki, potrzebny będzie jeszcze remont. Remont ten obliczyliśmy na 5 000 zł. W cenie tego remontu może być przystosowanie samochodu do biznesu, przegląd, zainstalowanie w nim urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności, których zakup również będzie nas kosztował. Suma wszystkich wydatków jednorazowych nie powinna przekroczyć 33 000 zł.
Wśród wydatków cyklicznych, znaleźć można opłaty związane z autem. Wśród nich mogą się znaleźć niezbędne usługi konserwacyjne oraz opłata związana z instalacją elektryczną. Koszt wynajęcia miejsca do ustalenia z właścicielem terenu. W obliczeniach przyjęliśmy 1 000zł. Koszt zaopatrzenia jest rozumiany jako koszt wszelkich kubków, plastikowych talerzy, plastikowych sztućców. Zgodnie z założeniami, dwa razy w miesiącu od maja, będziemy brali udział w wszelakich imprezach okolicznościowych, co z pewnością podwyższy poziom zużycia paliwa. Jednak trzeba pamiętać, że samochód tego typu nie musi jeździć w dalekie trasy, dlatego w prognozie ustaliliśmy, że w okresie wakacyjnym koszt benzyny wyniesie 500 zł miesięcznie natomiast w okresie zimowym o połowę mniej. Innym aspektem kosztów są koszty pracy. Nasza firma będzie potrzebować pracowników, ale tylko sezonowo ( na okres wiosenno-wakacyjny), dlatego w miesiącach od maja do sierpnia za pracowników zapłacimy 800zł za pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych (umowa o dzieło), natomiast we wrześniu rynek na wszelakie festyny jest mniejszy, więc przy przyjęciu, że „złapiemy” tylko jedną taką imprezę, koszty pracy będą o połowę niższe.

Przychody

Bardzo ciężko ocenić przychody takiego przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku innych usług ruchomy punkt gastronomiczny musi znajdować się blisko dużych skupisk ludzkich. Przyjmując, że nasz bar będzie znajdować się kilkaset metrów od lokalnej dyskoteki, centrum miasta oraz okolicznych szkół można pozwolić sobie na poniższą prognozę:

Wolumen sprzedaży dań
Wolumen sprzedaży dań (kliknij aby powiększyć)

Prognoza jest dość śmiała, ale realna i przy odrobinie szczęścia będzie można wyrobić taki wolumen sprzedaży. Ilość sprzedanych produktów należy pomnożyć razy zysk z każdego z nich, tak aby otrzymać pełen zestaw zysków firmy.

Zyski w poszczególnych miesiącach
Zyski w poszczególnych miesiącach (kliknij aby powiększyć)

Zgodnie z naszymi prognozami firma zanotuje największe zyski głównie podczas okresu wiosenno-letniego. Wtedy to, nasz bar na kółkach będzie odwiedzał okoliczne imprezy, tak by jak najbardziej zwiększyć wolumen sprzedaży. Podczas takich imprez, zgodnie z założeniami, ukrytym kosztem jest podział zysków pół na pół z organizatorem imprezy. Jednak mimo tego, sprzedaż na takich „eventach” jest opłacalna.

Opłacalność inwestycji

Opłacalność inwestycji w bar na kółkach czyli Food Truck nie jest wysoka. Przedstawia to poniższa tabela:

Saldo Food Truck
Saldo Food Truck (kliknij aby powiększyć)

Zgodnie z nią, inwestycja w ten biznes nie zwróci się w pierwszym roku. Zamkniemy rok z kilkutysięczną stratą. Do niej należy doliczyć podatek ryczałtowy, który jesteśmy zobowiązani płacić. Podatek ten wynosi 3 % od sumy przychodów.

Podsumowując

Food Truck, czyli biznes na kółkach nie jest wyjątkowo opłacalnym interesem. Oczywiście, może przynieść kilkutysięczne zyski, ale tylko wtedy, kiedy mamy okazje sprzedawać w atrakcyjnych miejscach, blisko dużych skupisk ludzkich. Dodatkowo, tak jak w przykładzie, zdecydowanie polecamy uczestnictwo w większych imprezach okolicznościowych. Dzięki nim w kilka dni można zarobić tyle co w cały miesiąc, jednak pamiętać trzeba, że charakter takich imprez jest sezonowy.
Food Truck to idealny biznes dla jednej osoby. Kwestia większej liczby pracowników jest dość wątpliwa, gdyż zyski, które byłyby generowane przez pracowników, niekoniecznie musiałyby pokrywać koszty związane z ich zatrudnieniem.

Oczywiście biznesplan, który zrobiliśmy jest przykładowy i teoretyczny.  Powyższy wpis służy celom szkoleniowym i należy go dopasować do konkretnych warunków w jakich chcemy założyć działalność gospodarczą.

69 thoughts on “Biznes na kółkach czyli biznesplan baru Food Truck

 • Październik 31, 2013 at 9:14 pm
  Permalink

  Kiedyś też chciała założyć taki bar na kółkach ale ilość pozwoleń zarówno ze strony SANEPIDU jak i ilość wolnych miejsc, gdzie mogłabym prowadzić TAKĄ działalność mnie skutecznie zdemotywowała. Dodatkowo zyski są też dość niskie. Tutaj autor przyjął dość optymistyczny wariant.
  Dla tych, którzy są chętni do otworzenia takiego baru, radzę się dwa razy zastanowić.
  Pozdrawiam 🙂

  Reply
 • Grudzień 17, 2014 at 2:40 pm
  Permalink

  Do tego typu pomysłów na biznes polecam nasze pojazdy.

  Reply
  • Grudzień 19, 2014 at 6:54 am
   Permalink

   Panie Tomku a jakie to pojazdy ? jestem zainteresowany.

   Reply
  • Styczeń 15, 2015 at 5:48 pm
   Permalink

   Prosiłabym o przesłanie Pana oferty- dostepnosci samochodow/ przyczep przystosowanych do działalności gastronomicznej na mojego maila, jestem zainteresowana wspolpraca,
   pozdrawiam
   Sandra Kowalczuk

   Reply
  • Styczeń 26, 2015 at 3:20 pm
   Permalink

   Panie Tomku czy mógłbym poprosić o przesłanie oferty ze zdjęciami takich samochodów?

   Pozdrawiam

   Reply
  • Maj 5, 2015 at 12:09 pm
   Permalink

   Witam jestem zainteresowana takimi autorem jakie są koszty i jakie pan ma proszę przesłać meblami że dzieckiem wielkie dzięki pozdrawiam

   Reply
  • Październik 2, 2015 at 8:49 am
   Permalink

   Proszę o ofertę na maila

   Reply
  • Maj 4, 2016 at 11:11 am
   Permalink

   chętnie dowiedział bym się o tym co to są „wasze pojazdy”

   Reply
  • Lipiec 6, 2016 at 9:08 pm
   Permalink

   witam , jestem zainteresowany wspolpraca , prosze o kontakt .

   Reply
  • Lipiec 7, 2016 at 11:31 am
   Permalink

   Jestem zainteresowany pojazdem przystosowanym do tego typu usług.proszę o kontakt mailowy.pozdrawiam

   Reply
  • Lipiec 27, 2016 at 9:50 am
   Permalink

   Witam ,można prosić o jakies konkretne info,jestem zainteresowana

   Reply
  • Sierpień 14, 2016 at 2:08 pm
   Permalink

   Witam, poproszę o Pana ofertę.

   Reply
 • Styczeń 2, 2015 at 10:00 pm
  Permalink

  Wlasnie jakie to pojazdy? Tez zainteresowana

  Reply
 • Styczeń 15, 2015 at 3:15 pm
  Permalink

  wyżej przedstawiony biznesplan jest nie co bez sensu konkretny przykład kupujac przyczepę za 25 tys nie musimy inwestowac 5 tys w remont ani dokupywać urzadzeń typu okap,lodówka itp to już mamy w wyposażeniu przyczepy. myslę.że jest to bardzo pesymistyczne podejście a nie optymistyczne jak to skomentowała Pani Agata. Dodam jeszcze,że nie spotkałam się z tym by dzielić zysk na pół z organizatorem imprezy,płacimy konkretna stawkę za miejsce…

  Reply
 • Styczeń 20, 2015 at 4:37 pm
  Permalink

  wymagania sanepidu co do prowadzenia tego typu działalności nie są straszne wszystko jest do załatwienia koszty zakupu takiego samochodu tez nie są az takie wysokie za 15-20 tyś. mozna kupić juz wyposażony food truck i tak jak napisała Ania z organizatorem imprezy nie rozliczamy się pół na pół tylko płacimy za miejsce ceny produktów sprzedawanych tez mozna uzalenić od miejsca i okoliczności np. wystawiając sie gdzieś w pobliżu imprezy sportowej czy koncertu ceny mozna podnieść wiadomo ze kilenci i tak przyjdą jestem świezo poinformowany o wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem food trucka jak i badaniu rynku zbytu na dane usługi także menu mozna dostosować do miejsca w którym sie stoi prosił bym o jakiś namiar na firme która prowadzi sprzedaż bądz leasing takich pojazdów Pozdrawiam

  Reply
 • Luty 8, 2015 at 5:05 pm
  Permalink

  A nie bardziej się opłaca kupic przyczepę i ją wyposażyć? Orientowałam sie juz w http://www.tanake.com.pl co do sprzetu do takiej gastronomii i to wcale nie takie duże koszta jak myślałam a i samochód można taniej np na poczatek używany

  Reply
 • Luty 9, 2015 at 10:15 pm
  Permalink

  Hamburgery i hot dogi z mikrofali to można było sprzedawac na początku lat 90.Sama nowa przyczepa z pełnym wyposazeniem to około 40 tysi.

  Reply
 • Luty 11, 2015 at 4:40 pm
  Permalink

  Proszę potrzebuję pomocy , czy ktoś wie, gdzie zbudować foodtrucki , ma foodtrucki , ale musi odnowić go w nowy sprzęt i projektu , czy ktoś wie, każdą spółkę , która rozwiązuje takie , więc napisz mi ich stronę internetową

  Reply
  • Luty 18, 2015 at 8:29 pm
   Permalink

   przyczepy.iq.pl. tanio i solidnie

   Reply
 • Marzec 1, 2015 at 3:50 pm
  Permalink

  Pomogę w pozyskaniu korzystnego kredytu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą!

  Reply
 • Marzec 3, 2015 at 11:05 am
  Permalink

  Wiem że maszyny gastronomiczne mozna kupić w fabryce GORT gort.pl

  Oni produkują maszyny dla gastronomii wieć pewnie w twoim przypadku z tą przYczepą też by pomogli

  Reply
 • Kwiecień 27, 2015 at 2:29 pm
  Permalink

  chetnie wypozyczylabym samochod food-track, moze ktos ma namiary gdzie moznaby bylo wypozyczyc np. na sezon lub dluzszy termin

  Reply
 • Kwiecień 29, 2015 at 5:03 pm
  Permalink

  Jesli chodzi o pojazdy to najtaniej i jakosciowo bardzo dobrze przerabiaja samochody ludzie z bannert. Wiele rzeczy ktore konkurencja sobie słono liczy u nich jest w gratisie.

  Reply
 • Maj 5, 2015 at 6:37 pm
  Permalink

  Prowadziłem kilka restauracji i miałem wątpliwą przyjemność współpracowania z firmą Tanake, szczerze odradzam

  Reply
  • Maj 10, 2015 at 10:19 pm
   Permalink

   Powiem że dziwi mnie opinia o złej współpracy z tanake bo mam 3 lokale gastronomiczne i tanake zawsze sie sprawdziło ja chodzi o pomysł i wyposażenie

   Reply
 • Maj 10, 2015 at 1:18 pm
  Permalink

  Nie zgodzę się Tanake dla mnie to lider w branzy i wyposażałam z nimi 2 lokale już, zawsze wszystko dopięte na ostatni guzik

  Reply
 • Maj 10, 2015 at 2:33 pm
  Permalink

  Ja bym najbardziej polecał Fabryke Gort i jej sprzet gort

  Reply
 • Maj 18, 2015 at 2:30 pm
  Permalink

  Polecam grupę GMSgroup. Pan Paweł Krop prowadzący własną działalność o nazwie GMS POLSKA może pomóc w każdej problematycznej kwestii. Miałem problem z złą motywacją pracowników. Po szkoleniu Pana Pawła Krop problemu nie ma, wszyscy wkładają serce w pracę i pracują z uśmiechem na twarzy. Potrzebowałem doposażyć lokal, także Pan Paweł mi pomógł przedstawiając bogate portfolio dostawców. Chciałem naprawić frytownice, piec i zmywarkę – GMSgroup robi wszystko i bardzo solidnie. miałem szczęście.
  NAJZWYCZAJNIEJ. Wszystko w jednym miejscu.

  przekazuje kontakt
  t: 6 0 3 0 6 2 0 6 8
  ee:p(kropka)krop(małpka)gmsgroup.pl

  Pozdrawiam

  Reply
 • Czerwiec 15, 2015 at 4:44 pm
  Permalink

  Z czystym sumieniem mogę polecić firme państwa Bannert sam posiadam food truck który został wykonany przez ich firmę i przyznaje ze jakośc w porównaniu z innymi samochodami jest na bardzo wysokim poziomie przyczepygastronomiczne.pl

  Reply
 • Sierpień 12, 2015 at 12:48 pm
  Permalink

  Witam, mam pytanie, czy jeśli jestem właścicielem działki na której plan zagospodarowania przestrzennego opisany jest jako stacja paliw gazowych, i ta stacja tam działa, a obok stoi dom określony jako pod ochroną konserwatora zabytków, ale nie jest wpisany na listę zabytków, to czy mogę przed tym domem wynająć miejsce na handel np. typu foodtruck ? Jeśli tak to jakie pozwolenia powinienem uzyskać. Z góry dziękuje za odpowiedz.

  Reply
 • Październik 21, 2015 at 12:34 pm
  Permalink

  Jestem producentem dość nietypowych pojazdów gastronomicznych bo baza dla nich są piętrowe autobusy ,nie spotykane w Polsce.Prowadzę działalność z pasji i zamilowania.Buduje pojazdy głównie na zamówienie.
  Jeżeli byłby ktoś zainteresowany to zapraszam serdecznie do kontaktu.

  Reply
 • Listopad 26, 2015 at 11:34 am
  Permalink

  Food truck jest teraz bardzo na czasie i co najważniejsze, ta formuła moim zdaniem jeszcze przez dość długi czas się nie wyczerpie. No, trzeba tylko mieć skąd wziąć odpowiednie autko do tego. Ze sprzętem problemów raczej nie ma, jak dla mnie i dla warunków stacjonarnych (pizzeria) sprawdziła się firma Venda, z barem mobilnym byłoby pewnie tak samo.

  Reply
 • Grudzień 1, 2015 at 1:25 pm
  Permalink

  hm… brakuje mi jeszcze jednego aspektu, który może nieźle namieszać w barze na kółkach. otóż jeśli stawiamy nasze auto czy inną przyczepę stale w tym samym miejscu może isę przyczepić nadzór – że to obiekt tymczasowy. choćby brzmiało to idiotycznie znam 2 takie przypadki – 1 u kuzyna (wielkopolskie) i 2 z internetu (dla ciekawych: http://biznesomania.pl/biznes-na-kolkach-czyli-biznesplan-baru-food-truck/ ) dla mnie to wariactwo ale dobrze miec tą świadomość

  Reply
 • Styczeń 6, 2016 at 3:14 pm
  Permalink

  Witam serdecznie ! Mam juz samochod teraz musze go tylko przystosowac do sprzedazy zywnosci wedlug wymogow sanepidu to wiem,ale zastanawiam sie czy trzeba miec gdzies wynajeta kuchnie do obrobki zywnosci? Pozdrawiam

  Reply
 • Styczeń 24, 2016 at 3:35 pm
  Permalink

  To wszystko zalezy co chcesz w nim sprzedawac jak bedziesz robic na pół produktach mozesz robic to na trucku a czy ktos z.Was staral sie o dotacje z PUP????

  Reply
 • Styczeń 25, 2016 at 2:06 pm
  Permalink

  Proszę o pomoc jestem Nowy w tej branży dlatego proszę o info gdzie można znaleźć informacje o organizowanych imprezach i jak wygląda kwestia formalna postawienia swojego fast Turka na takiej imprezie?

  Reply
 • Luty 10, 2016 at 12:08 pm
  Permalink

  Witam, aktualnie jest duży trend na food tracki. trzeba korzystać póki wszyscy się na razie zastanawiają. Sama nie wiem za co się zabrać. Samochód ma już upatrzony ale musze go sama wyposażyć. Na razie znalazłam sprżęt gastronimiczny do foodtracków, gdzie głębokość ( szerokość) maszyn ma 39cm, więc nie zajmują dużo miejsca, rozmawiałam z przedstawicielem firmy Lozamet z Łodzi, która je produkuję na zamówienie i biorąc pod uwagę że raczej są bezkonkurencyjni to wybiorę ich sprzęt, chyba że znajdę coś lepszego. Macie jakies propozycję bo ja nic innego sensownego nie znalazłam a chińskiego nie będę kupować bo już się sparzyłam.

  Reply
 • Luty 13, 2016 at 1:13 am
  Permalink

  Witajcie,

  Posiadam food trucka od 2013 roku czyli jestem jednym z pierwszych w Polsce. Czytając Wasze pytania, trochę widzę siebie z przed 4 lat jak i się trochę śmieję, ponieważ widać jak za ten biznes biorą się osoby nie mające żadnego pojęcia.
  Opisze Wam jak to wygląda. Po pierwsze nie nazywajcie przykładu z tego artykułu food truckiem. Auta gastro były zawsze, a FT od nich różni się tym, że nie daje szamy z mikrofali, a produkty wysokiej jakości świeże przygotowywane na miejscu. Ma to zasadnicze znaczenie. Jak chcecie robić śmieci z mikrofali to nie dostaniecie się na najlepsze imprezy, pozostaną Wam tylko wiejskie odpusty, a tam zarobić można parę stówek, przy tym poziomie inwestycji lepiej się za to nie zabierać. Zatem jak zarobić na FT? Mianowicie należy kupić dobre auto i wyposażyć je w dobry sprzęt, do tego ładnie je obrandować. Średni koszt używanego auta z tym wszystkim to 70-100 tys. zł, nowe 200-250 tys. Jak umiesz sam dłubać i masz gdzie to zaoszczędzisz jakieś 20 tys.
  Kolejna rzecz to co serwować? Wiele osób powiela pomysły innych na burgery, frytki i zapiekanki, a to największy błąd bo tych FT jest pełno, więc nowe z asortymentem już istniejącym szybko bankrutują. Powód jest bardzo prosty jeśli jest ktoś kto działa na rynku 2-3 lata ma wyrobioną markę i masę klientów, to organizator wybierze go zamiast kogoś nowego bez tego bagażu doświadczeń. Jeśli już wchodzić w FT to z czymś nowym, z kuchnią, której nie ma. Wtedy łatwiej o klienta i o dostęp do lepszych imprez, a co za tym idzie i zysku.
  Jak to działa? Praca wbrew pozorom nie jest łatwa. Gdybym wiedział to 5 lat temu nie wszedłbym w to. Pracuje się głównie marzec-październik zimą nikt nie kupuje więc nie ma sensu. W sezonie pracuje się 7 dni w tygodniu, w dni powszednie ok 8-10 h, a w weekendy po 16-24h. Mój rekord to 39h pod rząd. Wynika to z prostej rzeczy. Imprezy są np na 18, ale FT musisz postawić do 8 rano. Potem musisz przygotować je do sprzedaży, zakupić ŚWIEŻY towar i go przyrządzić. W FT tak naprawdę odbywa się ostateczna obróbka i składanie więc wszystko co wcześniej, robisz w wynajętej kuchni (koszt). Potem sprzedajesz do 3-6 rano i następnie jeszcze 2-4 h sprzątasz auto i tak przez 2-3 dni weekendu.
  Fajnie jeśli miałeś ruch i udało Ci się wszystko sprzedać i tu jest problem kolejny. Czasem są imprezy, że wszystko schodzi i wtedy jesteś zarobiony ale czasem spadnie deszcz i pomimo, że stoi przed tobą ileś tysięcy ludzi nikt nie kupuje. Tego nie potrafię wyjaśnić ale tak jest. Co jeśli nie sprzedaż towaru? Śmietnik albo rodzina. Bo miałeś świeży towar, jeśli spróbujesz go upłynnić na następnej imprezie i ktoś to opisze na twoim fb, możesz ft sprzedać.
  Na ile jest to świetny interes można sprawdzić badając rynek. Średnio 30% aut nie wytrzymuje pierwszego sezonu. Ja go wytrzymałem bo mam dzianą rodzinkę i miałem od kogo pożyczyć, teraz przez 3 lata ich spłacam ale wychodzę na plus. Znam właścicieli ok 50 aut w Polsce i tylko dwóch z nich się z tego utrzymuje, dla reszty to weekendowa zabawa na której dorabiają do pensji na etacie.

  Ja gdybym mógł cofnąć czas to wszedłbym w knajpę. Stały, spokojny i przewidywalny dochód. Food truck to loteria.

  Jeśli macie jakieś pytania piszcie.

  Reply
  • Luty 22, 2016 at 11:01 pm
   Permalink

   DOŚWIADCZONY czy mógłbyś sie do mnie odezwać mam pare pytań do Ciebie kontakt do mnie to artksi225@gmail.com

   Reply
  • Marzec 1, 2016 at 8:40 pm
   Permalink

   Witaj Doświadczony
   Jestem z Trójmiasta.
   Będę bardzo wdzięczny za kontakt telefoniczny i szkolenie z biznesu. Nawet płatne, serio. Informacja to podstawa.
   tel 6_6_7_0_2_0_2_8_5

   Reply
  • Kwiecień 21, 2016 at 7:48 am
   Permalink

   Prosze o kontakt albo podanie swojego @. Moj todasiezrobic@gmail.com
   Jestem zainteresowana Pańską wiedza i doswiadczeniem
   Pozdrawiam

   Reply
  • Październik 5, 2016 at 11:52 am
   Permalink

   Doświadczony może podasz mi jakiś kontakt do siebie? Mam kilka pytań a widze że jesteś rozeznany w temacie..

   Reply
 • Luty 22, 2016 at 11:00 pm
  Permalink

  DOŚWIADCZONY czy mógłbyś sie do mnie odezwać mam pare pytań do Ciebie kontakt do mnie to artksi225@gmail.com

  Reply
 • Marzec 13, 2016 at 8:11 am
  Permalink

  Ambitny, Pisz maila

  Reply
 • Marzec 13, 2016 at 8:13 am
  Permalink

  znaczy się podaj maila

  Reply
 • Maj 2, 2016 at 7:31 pm
  Permalink

  mnie się bardzo podoba pomysł na pizzerię w food trucku jako franczyza Crazy Pepe. Słyszeliście o tym? Crazypepe.pl
  Prawdziwa włoska pizza wypiekana w piecu. Z dowozem do klienta. I w dodatku fajna lokalizacja bo mają one być pod marketami Kaufland więc i klient będzie

  Reply
 • Październik 4, 2016 at 5:34 pm
  Permalink

  Zawsze marzyłam, że jeździć w takim food trucku ze swoim chłopakiem i zrobić sobie takie wakacje. I skończyło się to tak, że jeździmy do tej pory, mamy jeszcze 1 pracownika/pomocnika, kupiliśmy lepszy terminal platniczy bezprzewodowy z Paymax i biznes się kręci, a my przy tym mamy całkiem fajną zabawę.

  Reply
 • Kwiecień 24, 2017 at 11:49 pm
  Permalink

  Powyższe wyliczenia to zwykle BZDRURY. Nie sugerujcie się nimi w żaden sposób.

  Reply
 • Maj 13, 2017 at 2:44 pm
  Permalink

  Całkowicie się zgadzam z „Doświadczonym”!.
  Jestem konstruktorem Food-Trucków i nawet sam posiadam unikalny sprzęt wyposażony w jedyne pewnego typu rozwiązania.
  Ogólnie to taki sprzęt jest bardzo drogi gdyż jest to produkcja jednostkowa, a nie można w prawdziwym FT stosować rozwiązań z przysłowiowej „Biedronki” gdyż takich po prostu nie ma!
  Prawdziwy Food-Truck jest autonomiczny – czyli nie wymaga zewnętrznych źródeł energii. A to co w polsce nazywają Food Truckami – to są w 90 % tylko przerobione samochody sklepy z jakąś tam „mikrofalówką”.
  Trzeba mieć niepowtarzalny koncept na ten biznes i unikalne receptury!, a dobrego towaru w polsce nikt nie kupi – BO ZA DROGO ! .
  Co do Sanepidu – dla prawdziwego FT to jest przysłowiowa „bułka z masłem”.
  Ile kosztuje nowy sprzęt? – zapytajcie w firmie „Borco-Höhns” z Rotenburga w niemczech , ale już od razu mogę wam powiedzieć że jak macie luźne 100 tyś. EUR! to tam zadzwońcie.
  Czy można na tym zarobić?
  można!, ale nie w polsce.
  pozdrawiam wszystkich .

  Reply
 • Lipiec 4, 2017 at 7:33 am
  Permalink

  Konstruktorze drogi, ale tego typu sprzęty już będą ok? https://stalgast.com/ bo nie wiem co masz na myśli mówiąc ze nie może to być sprzęt z biedronki. Wiadomo, że do takiego food trucka nie włożysz normalnej kuchenki jak masz w domu, bo to sie całkowicie mija z celem. Sprzęt musi być dobrej jakości i renomowanej firmy.

  Reply
 • Lipiec 5, 2017 at 12:00 pm
  Permalink

  Food track odbiór przez Sanepid
  Witam chętnie pomogę w przebrnięciu przez odbiór Sanepidu dla food tracków i przyczep gastronomicznych. Przygotowuje dokumentację Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, HACCP. Pomagam w opracowaniu technologii przygotowywania potraw w food trackach i przyczepach gastronomicznych tak aby przygotowywać większość z planowanych dań zgodnie z wytycznymi przepisów prawa i wymaganiami SANEPDU. POzdrawiam wszystkich i zapraszam do kontaktu Hanna Półtorak HACPASZ (poltorak@haccp-gmp.home.pl)

  Reply
 • Październik 11, 2017 at 10:59 am
  Permalink

  bardzo fajny pomysł na biznes! food trucki są teraz modne i ludzie chętnie je odwiedzają!

  Reply
 • Październik 13, 2017 at 9:02 pm
  Permalink

  Budujemy FoodTrucki od podstaw. Mamy je w ciągłej sprzedaży. Doradzamy. Zadzwoń: 602 392 501.
  Warszawa i okolice.

  Reply
 • Październik 13, 2017 at 9:05 pm
  Permalink

  Budujemy FoodTrucki od podstaw. Mamy je w ciągłej sprzedaży. Doradzamy. Zadzwoń: 602 392 501.
  Warszawa i okolice.

  Reply
 • Styczeń 28, 2018 at 5:46 pm
  Permalink

  Doświadczony dobrze temat opisał, co zakupu food trucka używanego to byłbym bardzo ostrożny ,są to zazwyczaj stare wysłużone samochody,podobnie jest ze sprzetem ktury się tam znajduje Założenie food trucka nie jest tanie . A wpisy na forach o zyskach płynących z ich działalności są mocno podgrzane. Palce maczją w tym firmy które sprzedają gowe ft, produkujące sprzet,przerabiające auta.i wielu innych.Wystarczy zabaczyć ile food trucków jest do sprzedaży , i setki przyczep gastro .Tego biznesu nie założysz za 20- 30 tyś , moim zdaniem, potrzeba 100 tyś aby wyjechać na ulice aby auto było ładnie i miało przyciągać klienta, ani wyglądało jak kibel na kółkach.O becnie na rynku są setki ft ,a zyski mają te auta które jżdzą na duże imprezy gdzie b.cięko będzie Wam sie ciężko dostać . Choćby z tego powodu że od lat mają układ z organizatorem.Za wjazd na impre. trzeba wyłożyć 800-3000tyś . Pozatym sprawy noclegu dla nas i pracowników,i wiele innych kosztów . Ale kto się straty boi tyn zysku nie ogląda

  Reply
 • Maj 1, 2018 at 2:49 pm
  Permalink

  Marketing przy tego typu biznesach to podstawa. Najefektywniejszym rozmwiązaniem jest marketing rekomendacji dlatego jakość serwowanych dań jest kluczowa.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *